TIRAMISU ÜLEÖÖ PUDER

Kogus: 2‑le

 150 g (täis­te­ra) kaerahelbeid 
 20 g tšiiaseemneid 
 50 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit või taim­set alternatiivi 
 3/4 spl lahus­tu­vat kohvi 
 ¾ spl toorkakaod 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 400 ml (mandli)piima
 soo­vi kor­ral vaht­ra­sii­ru­pit või muud magustajat 


Üle­öö pud­rud on ikka nii tore­dad tege­lased!
Vähe sel­lest, et need mait­se­vad ime­häs­ti (ja mait­se­kom­bi­nat­sioo­ne võib leiu­ta­da lõpu­tult), val­mivad need ka maa­il­ma kõi­ge liht­sa­malt. Ja mis veel parem – pud­ru saad val­mis teha juba eel­mi­ne õhtu või kas­või paar päe­va varem, et saak­sid hom­mi­ku­ti nau­ti­da seda mesi­ma­gu­sat lisaund.

Mõis­ta­gi ei ole üle­öö puder hea lahen­dus mit­te ainult hom­mi­ku­söö­giks, vaid sobib ime­häs­ti ka vahe­pa­laks, magus­toid­uks või tore­daks kaas­la­seks töö­le, pik­ni­ku­te­le või väl­ja­sõi­tu­de­le (val­mis­ta puder otse kaa­ne­ga kee­ra­ta­vas­se pur­ki ja elu on kohe veel­gi lihtsam).

See vah­va ret­sept sün­dis koos­töös Kohe koh­vi­ga, mis on minu hin­nan­gul jät­ku­valt parim lahus­tuv kohv, mida ma iial saa­nud olen. Olen nen­de suur fänn olnud juba pal­ju aas­ta­id, sest armas­tan mat­ka­mist, tel­ki­mist ning loo­duses pik­ni­ke pida­mist ning Kohe lahus­tuv kohv on sel­leks kõi­geks üli­malt mugav kaas­la­ne olnud. Samu­ti on teda nii­võrd liht­ne ret­sep­ti­des kasu­ta­da. Koh­vi mait­se on sel­les ret­sep­tis iga­ti omal kohal ent kui sinu keha­le kofeiin ei sobi, siis kasu­ta liht­salt mõn­da kofeii­ni­va­ba koh­vi või enda jaoks sobi­lik­ku alternatiivi. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Nagu juba öel­dud, siis üle­öö pud­ru val­mis­ta­mi­ne on liht­sa­mast liht­saim – sega kõik pud­ru kom­po­nen­did oma­va­hel ning ase­ta see üle­ööks kül­ma. Võid need kohe ports­jo­ni­te kau­pa kül­ma ase­ta­da kuid võid need ka enne ser­vee­ri­mist söö­ja­te vahel jao­ta­da. Soo­vi kor­ral lisa ser­vee­ri­des pea­le veel lisa jogur­ti­kiht ning rapu­ta pea­le toor­ka­kao pulb­rit. Võid lisa­da ka mee­le­pä­ra­seid mar­ju või pähk­leid (isik­li­kud lem­mik sel­le pud­ru juu­res on murelid, vaa­ri­kad ja metspähklid).

Mõnu­sat nautimist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g (täis­te­ra) kaerahelbeid 
 20 g tšiiaseemneid 
 50 g mait­ses­ta­ma­ta kree­ka jogur­tit või taim­set alternatiivi 
 3/4 spl lahus­tu­vat kohvi 
 ¾ spl toorkakaod 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 400 ml (mandli)piima
 soo­vi kor­ral vaht­ra­sii­ru­pit või muud magustajat 

Direc­tions

TIRAMISU ÜLEÖÖ PUDER

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga