Uudiskirjaga liitumise tingimused

  1. Uudiskiri on tellijale saadetav e-kiri, mis sisaldab Miaspiration.com kodulehel toimuvat infot.
  2. Miaspiration edastatavate uudiste saamisega nõustumiseks tuleb tellijal sisestada veebilehele enda e-posti aadress. Tellija annab andmetöötlejale tagasivõetava nõusoleku edastada oma e-posti aadressile uudiskirja.
  3. E-posti aadressi kasutatakse üksnes uudiskirja edastamiseks.
  4. Uudiskirja tellimusest saab loobuda igal ajal saates vabas vormis loobumise soov emailile mia@miaspiration.com ning email kustutatakse uudiskirja saajate nimekirjast ja uudiseid enam ei saadeta.
  5. Ligipääs isikuandmetele on rangelt piiratud ning andmed asuvad turvalises majutuskeskkonnas.
  6. Kasutajal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.