MAGUSAD PEKAANIPÄHKLI AMPSUD

Kogus: ca 17 tk

 130 g pekaanipähkleid 
 50 g mandlijahu 
 50 g mandlivõid 
 120 g kivi­de­ta peh­meid datleid 
 2 spl toorkakaod 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 gla­suu­ri­miseks ca 100 g tume­dat šoko­laa­di ja 17 pekaanipähklit 
 vali­ku­li­ne: 1 spl lahus­tu­vat kohvi 


See vah­va ret­sept sün­dis koos­töös Kohe koh­vi­ga, mis on minu hin­nan­gul jät­ku­valt parim lahus­tuv kohv, mida ma iial saa­nud olen. Olen nen­de suur fänn olnud juba pal­ju aas­ta­id, sest armas­tan mat­ka­mist, tel­ki­mist ning loo­duses pik­ni­ke pida­mist ning Kohe lahus­tuv kohv on sel­leks kõi­geks üli­malt mugav kaas­la­ne olnud. Samu­ti on teda nii­võrd liht­ne ret­sep­ti­des kasu­ta­da, sest ei vaja eel­ne­vat koh­vi val­mis­ta­mist ega lisavedelikku.

Minu mee­lest annab kohv nen­de­le kommi­de­le mõnu­sat mõrk­ja­sust, täid­la­sust ja mait­se­sü­ga­vust, kuid kui sina koh­vi ei armas­ta, see ei sobi su keha­le või val­mis­tad neid amp­se ka las­te­le, siis võid koh­vi ret­sep­tist vabalt ka väl­ja jätta.

Gla­suu­ri­misel soo­vi­tan nõr­gu­mise ajaks kasu­ta­da res­ti, küp­se­tus­pa­be­rit või kor­du­va­ka­su­ta­ta­vat sili­koo­nist mat­ti, et kom­mid sealt liht­sas­ti kät­te saaks. Samu­ti kui pan­na need säi­li­tus­kar­bi või vormi­ga kül­ma, siis soo­vi­tan põh­ja ase­ta­da küpsetuspaber.


Val­mis­ta­mi­ne:

Leo­ta pekaa­ni­pähk­leid ca 15 min kuu­mas vees. Lopu­ta ja kur­na. Vaja­du­sel haki dat­lid (nb: kasu­ta mõnu­salt peh­meid ja mah­laseid dat­leid) väik­se­maks ning lisa kõik kommi­de kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se. See­jä­rel tööt­le seni kuni saad üht­la­se klee­pu­va mas­si. Vor­mi taig­nast amp­su suu­ru­sed batoo­ni­ke­sed, pal­li­ke­sed või kas­või süda­me­ke­sed. Kui sa näpu­tööd ei armas­ta või ei jagu sul viit­si­mist, siis liht­salt suru taig­na­mass mõne vor­mi põh­ja ning lõi­ka neist kohe või hil­jem ruu­du­ke­sed. Ase­ta kom­mid mõneks tun­niks sügav­kül­ma kuni tahenemiseni. 

Sula­ta šoko­laad ja kas­ta kom­mid sis­se ning soo­vi kor­ral ase­ta vii­m­a­se­na kom­mi pea­le veel üks pekaa­ni­päh­kel. Kui sa seda teha ei viit­si, siis võid šoko­laa­di lusi­ka­ga ka liht­salt kommi­de­le niris­ta­da. Ase­ta kom­mid külm­kap­pi kuni šoko­laa­di tahe­ne­mise­ni ja nau­di oma mõnu­salt ter­vis­lik­ke maiu­seid.

Ps: Neid kom­mi­kesi võib väga edu­kalt säi­li­tus­kar­bi­ga ka sügav­kül­mas säi­li­ta­da ning amp­sa­ta neid mil­lal iga­nes magusai­su pea­le tuleb või kui on tar­vis oota­ma­tuid küla­li­si mil­le­gi mõnu­sa­ga kos­ti­ta­da. Tõe­li­selt mugav.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 130 g pekaanipähkleid 
 50 g mandlijahu 
 50 g mandlivõid 
 120 g kivi­de­ta peh­meid datleid 
 2 spl toorkakaod 
 näpu­ot­sa­täis soola 
 gla­suu­ri­miseks ca 100 g tume­dat šoko­laa­di ja 17 pekaanipähklit 
 vali­ku­li­ne: 1 spl lahus­tu­vat kohvi 

Direc­tions

MAGUSAD PEKAANIPÄHKLI AMPSUD

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga