ROHELINE KAUNITAR EHK SPARGLI-HERNE PÜREESUPP

Ca: 4‑le

 450 g sparg­lit (lõpp­kaal)
 450 g (sula­ta­tud) herneid 
 150 g porrut 
 4 küüs­lau­gu­küünt
 1 väi­ke­se sid­runi mahl 
 1 lii­ter kva­li­teet­set toa­soo­ja puljongit 
 130 ml mee­le­pä­rast köö­gi­koort (pii­mast või taim­ne alternatiiv) 
 2 spl õli või gheed 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 


Nagu sup­pi­de puhul ikka, siis pul­jon­gi kva­li­teet män­gib lõpp­mait­se puhul väga olu­list rol­li. Soo­vi­tan kasu­ta­da ise­val­mis­ta­tud pul­jon­git. Super­pul­jon­gi ret­sep­ti leiad siit. Kui väi­ke­s­te kogus­te jaoks tun­dub see liig­ne ette­võt­mi­ne, siis võid mõnel päe­val pul­jon­gi suu­re­mas kogu­ses val­mis kee­ta ning see port­su­de­na sügav­kül­mu­ta­da. Nii saad muga­valt kasu­ta­da mee­le­pä­ra­se koos­ti­se­ga ime­maits­vat pul­jon­git. Pul­jon­gi­kuu­bi­kud sisal­da­vad tih­ti­pea­le suhk­rut, liig­selt soo­la, pär­mi, pal­mi­õli või koguni värvi‑, lõhna‑, ja säi­li­tus­ai­neid, mis ei ole mei­le kui­da­gi vaja­li­kud ning enda teh­tud on ju ikka see kõi­ge parem.

See püree­supp on ime­hea just sel­li­ses liht­suses, ent kui soo­vid lisa­da põne­vust, teks­tuu­re või liht­salt lisan­deid toe­ka­maks kõhu­täieks, siis sobivad supi­le veel väga häs­ti näi­teks kee­de­tud vuti­mu­nad, kuum­suit­su­lõ­he, võr­sed, lei­vak­ru­too­nid, peh­me kit­se­juust, par­me­san, rös­ti­tud seem­ned vms.


Val­mis­ta­mi­ne:

Kuu­mu­ta poti põh­jas õli või ghee. Lisa haki­tud por­ru ja küüs­lauk ning kuu­mu­ta ca 2 minu­tit. See­jä­rel lisa tükel­da­tud spar­gel (nb: kui sparg­li otsad on pui­sed, siis nak­sa nad ära, ent lõpp­kaal peab ole­ma 450g) ning kuu­mu­ta veel ca 5 minu­tit. Lisa soe pul­jong, koor ja her­ned ning kee­da ca 8–10 minu­tit kuni spar­gel on peh­me. Lisa sid­ru­ni­mahl, sool ja pipar ning suris­ta sau­mik­seriga üht­la­selt sii­di­seks püree­su­piks. Kui kasu­tad blen­de­rit, siis lase supil enne pisut jah­tu­da. Ser­vee­ri sel­li­selt või koos mee­le­pä­ras­te lisan­di­te­ga.
Imet­le, nau­di ja mõnule!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 450 g sparg­lit (lõpp­kaal)
 450 g (sula­ta­tud) herneid 
 150 g porrut 
 4 küüs­lau­gu­küünt
 1 väi­ke­se sid­runi mahl 
 1 lii­ter kva­li­teet­set toa­soo­ja puljongit 
 130 ml mee­le­pä­rast köö­gi­koort (pii­mast või taim­ne alternatiiv) 
 2 spl õli või gheed 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 

Direc­tions

ROHELINE KAUNITAR EHK SPARGLI-HERNE PÜREESUPP

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga