MAGUSAD QUESADILLAD BANAANI, PÄHKLIVÕI JA ŠOKOLAADIGA

Kogus: 2 tk

 2 (täis­te­ra või gv) tortillat 
 2 kuh­ja­ga spl mis­ta­hes lem­mi­k­ut pähklivõid 
 1 suu­rem banaan 
 30 g tume­dat šokolaadi 
  (kookos)õli praadimiseks


Vahel tahaks mida­gi head. Ja magu­sat. Ja liht­sat. Väga väga liht­sat. Ja see on täiega okei!

Need magusad que­sa­dil­lad ongi just sel­lis­teks hetkedeks.

Koha­ti on mul ise­gi kum­ma­li­ne seda ’’ret­sep­tiks’’ nime­ta­da, sest tege­mist on tões­ti mil­le­gi nii­võrd liht­sa­ga ning esial­gu ei olnud­ki mul plaa­nis seda siia blo­gis­se lisa­da, kuid kuna see sai sot­siaal­mee­dias pal­ju kiit­vat taga­si­si­det, siis otsus­ta­sin idee siis­ki ka blo­gis­se kir­ja pan­na. Ins­pi­rat­sioo­niks ja ees­ku­juks, et head mait­sed võivad val­mi­da ka jabu­ralt kergelt. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Mää­ri ühe­le tor­til­la poole­le pähk­li­võid. Lao­ta pea­le banaa­ni­vii­l­ud ja haki­tud šoko­laad. Vol­di tor­til­la poo­leks ja prae pan­nil natu­kese õliga kum­malt­ki poolt ca 4 minu­tit kuni šoko­laad kes­kelt sula­nud ning tor­til­lad mõnu­salt kuld­sed ja krõ­be­dad. Lõi­ka veel­kord poo­leks nii, et tekiks kaks kolm­nur­ga­kest ja ser­vee­ri kuumalt.

Head mõnu­le­mist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 2 (täis­te­ra või gv) tortillat 
 2 kuh­ja­ga spl mis­ta­hes lem­mi­k­ut pähklivõid 
 1 suu­rem banaan 
 30 g tume­dat šokolaadi 
  (kookos)õli praadimiseks

Direc­tions

MAGUSAD QUESADILLAD BANAANI, PÄHKLIVÕI JA ŠOKOLAADIGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga