SOE LÄÄTSESALAT OLIIVIDE JA PÄIKESEKUIVATATUD TOMATITEGA

Kogus: 4‑le 

 250 g belu­ga läätsesid 
 200 ml kui­va val­get veini 
 350 ml puljongit 
 1 puna­ne sibul 
 1 sid­runi koor (kasu­ta vaha­ta­ma­ta öko sidrunit) 
 100 g oliive 
 100 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 1 pakk (60 g) rukolat 
 2 spl olii­vi­õli (soo­vi­tan kasu­ta­da sama õli, mil­les olid tomatid) 
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 1 sel­le­ri­vars
 2 loor­be­ri­leh­te
 Sool, pipar

Läät­sed on suu­re­pä­ra­ne val­gu­al­li­kas ning tänu suu­re­le kiud­ai­ne­si­sal­duse­le teki­ta­vad kaun­vil­jad ka kaua­kest­va täis­kõ­hu­tun­de. Läät­sed anna­vad keha­le aeg­la­selt vaba­ne­vat ener­giat, mis on hea valik ka sta­biil­se­ma vere­suhk­ru heaks. Koles­te­roo­li­taset alan­dav kiud­ai­ne tähendab üht­lasi, et nad on kasu­li­kud nii süda­me­le kui ka see­de­elund­kon­na­le. Läät­sed on rik­kad eri­ne­va­te mine­raa­li­de ja vita­mii­ni­de poo­lest, nen­de seas ka raud ning eri­ne­vad B‑grupi vita­mii­nid. (The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)

***

Soo­vi­tan kasu­ta­da ise­val­mis­ta­tud pul­jon­git. Kui väi­ke­s­te kogus­te jaoks tun­dub see liig­ne ette­võt­mi­ne, siis võid mõnel päe­val pul­jon­gi suu­re­mas kogu­ses val­mis kee­ta ning see port­su­de­na sügav­kül­mu­ta­da. Nii saad muga­valt kasu­ta­da pul­jon­git, mil­le koos­tis on puhas ning mait­se hea. Pul­jon­gi­kuu­bi­kud sisal­da­vad tih­ti­pea­le suhk­rut, liig­selt soo­la, pär­mi, pal­mi­õli või koguni värv‑, lõhna‑, ja säi­li­tus­ai­neid, mis ei ole mei­le kui­da­gi vajalikud. 


Val­mis­ta­mi­ne:


Esmalt lopu­ta läät­sed ja pane nad pul­jon­gi ja loor­be­ri­leh­te­de­ga kee­ma ning kee­da kaa­ne all 10 minu­tit. Kui soo­vid val­mi­mis­ae­ga lühen­da­da, siis pane läät­sed eel­ne­valt mõneks ajaks lik­ku. Lisa vein ning kee­da kesk­misel kuu­mu­sel 25–30 minu­tit, kuni kogu vede­lik on aurus­tu­nud. Lase kaa­ne all seis­ta vähe­malt 10 minu­tit.
Haki küüs­lauk pee­neks ja sibul sek­to­ri­teks või kuu­bi­ku­teks. Tükel­da sel­ler ja rii­vi sid­runi koor. Soo­vi kor­ral lõi­ka ka toma­tid ja olii­vid väiksemaks. 

Kuu­mu­ta pan­nil õlis küüs­lauk ja sibul, lisa sel­ler ja kuu­mu­ta veel paar minu­tit. Lisa ka läät­sed, toma­tid, olii­vid ja sid­ru­ni­koor ning mait­ses­ta soo­la ja pip­ra­ga. Prae 5 minu­tit, et mait­sed kenas­ti segu­neks.
Ser­vee­ri värs­ke rukolaga. 

Ps. Ära unus­ta, et sul jäi vei­ni järgi 😉Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g belu­ga läätsesid 
 200 ml kui­va val­get veini 
 350 ml puljongit 
 1 puna­ne sibul 
 1 sid­runi koor (kasu­ta vaha­ta­ma­ta öko sidrunit) 
 100 g oliive 
 100 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 1 pakk (60 g) rukolat 
 2 spl olii­vi­õli (soo­vi­tan kasu­ta­da sama õli, mil­les olid tomatid) 
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 1 sel­le­ri­vars
 2 loor­be­ri­leh­te
 Sool, pipar

Direc­tions

SOE LÄÄTSESALAT OLIIVIDE JA PÄIKESEKUIVATATUD TOMATITEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga