GLUTEENIVABAD VIRSIKU SKOONID

Kogus: 8 tk

 130 g tükel­da­tud vir­si­kuid (võid kasu­ta­da ka nek­ta­rii­ne või aprikoose) 
 170 g kaerajahu 
 90 g kartulitärklist 
 70 g võid (võid asen­da­da koo­kos­õli või muu taim­se alternatiiviga) 
 1 muna
 70 ml taim­set piima 
 3 spl (koo­kospal­mi) suhkrut 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 ½ tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
 soo­vi kor­ral pea­le puis­ta­miseks mandlilaaste

Täp­selt ei teagi, on need skoo­nid siis bri­ti või Iiri­maa päritolu küp­se­ti­sed ent ise armu­sin nen­des­se just Iiri­maa rei­sil. Seal võis lei­da neid kõik­või­ma­li­kes variat­sioo­ni­des ning tra­dit­sioo­ni­li­selt söö­di neid või, vaa­ri­ma­koosi või vahu­koo­re­ga pärast­lõu­na­se tee kõr­va­le. Ja seda nad tõe­poo­lest on – täius­li­kud kaas­la­sed tee, koh­vi või muu kuu­ma joo­gi kõr­va­le. Minu süda­me võlus nen­de teks­tuur – just­kui mõnu­salt mure küp­sis, samas suu­rem ja mah­lasem.
Kui tra­dit­sioo­ni­li­selt tehak­se neid ikka nisu­ja­hu­ga, siis taht­sin väl­ja töö­ta­da just glu­tee­ni­va­ba ver­sioo­ni. Ja kuna prae­gu­ne hoo­aeg kuu­lub magu­sate­le vir­si­ku­te­le, siis tun­dus hea mõte ka need juur­de lisada.

Ja kui­gi glu­tee­ni­va­bad küp­se­ti­sed on mul­le suur väl­ja­kut­se, siis minu arva­tes said need lõpuks just sel­li­ses kom­bi­nat­sioo­nis üli­malt maits­vad! Mõnus tasa­kaal kae­ra­ja­hu rus­ti­kaal­susest, vir­si­ku­te hapu­ku­sest ning mand­li­te ja vanil­je magu­susest. Proo­vi ka ning anna tea­da, kas need või­da­vad sinu süda­me sama­moo­di nagu minu oma. 😉

Ps. Minu ins­tag­ra­mi kon­tolt leiad ka nen­de skoo­ni­de val­mis­ta­mise video, mil­les näed ka ära, mil­li­ne peaks tai­nas jääma.

Blo­gist leiad ka ühed soo­la­sed skoo­nid ched­da­ri juus­tu ja tüümianiga.


Val­mis­ta­mi­ne:

Klo­pi kahv­li või vis­p­liga tas­sis või kau­si­ke­ses kok­ku muna ja piim. Tei­se (suu­re­mas­se) kaus­si lisa jahu, tärk­lis, küp­se­tus­pul­ber, sool, suh­kur ja vanil­je. Lõi­ka külm või tüki­kes­teks ning lisa kaus­si. Pudis­ta käte­ga või kahv­li abil kõik puru­seks taig­naks. Lisa hul­ka ka muna­se­gu ning tükel­da­tud vir­si­kud. Sega kõik ker­gelt kok­ku (ära tai­nast üle sega). Sõl­tu­valt vir­si­ku­te mah­la­susest võib vaja min­na roh­kem jahu. Tai­nas peab jää­ma vei­di klee­puv ent mit­te vedel. Tõs­ta tai­nas jahu­ga puis­ta­tud küp­se­tus­pa­be­ri­le ning vor­mi sel­lest ca 2 cm pak­su­ne ketas. Lõi­ka ketas 8 suu­rus­teks kolm­nurka­deks ning jao­ta nad laia­li. Soo­vi kor­ral puis­ta pea­le mand­li­laas­te. Küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 200 kraa­di juu­res ca 20–25 minu­tit kuniks skoo­nid on kenas­ti kuld­sed ja muredad.

Lase vei­di jah­tu­da, soo­vi kor­ral niris­ta pea­le pisut mett või dat­li­sii­ru­pit ning naudi! 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 130 g tükel­da­tud vir­si­kuid (võid kasu­ta­da ka nek­ta­rii­ne või aprikoose) 
 170 g kaerajahu 
 90 g kartulitärklist 
 70 g võid (võid asen­da­da koo­kos­õli või muu taim­se alternatiiviga) 
 1 muna
 70 ml taim­set piima 
 3 spl (koo­kospal­mi) suhkrut 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 ½ tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
 soo­vi kor­ral pea­le puis­ta­miseks mandlilaaste

Direc­tions

GLUTEENIVABAD VIRSIKU SKOONID

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga