LIHTSAD ’’RAFFAELLO’’ STIILIS PALLIKESED

Kogus: 15 tk

 100 g koo­kos­hel­beid (+ pisut ekst­ra pal­li­de pea­le raputamiseks) 
 100 g koo­kos­pii­ma tah­ket osa 
 60 g val­get šoko­laa­di (sobib ka vegan variant) 
 15 tk koo­ri­tud mandlit 
 10 g vahvlit 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet 


Sel­li­seid pal­li­kesi on hea külm­kap­pi või pike­maks säi­li­ta­miseks sügav­kül­ma ette val­mis meis­ter­da­da ning amp­sa­ta neid vahe­pa­laks, magus­toid­uks, võt­ta kaa­sa töö­le, koo­li, mat­ka­de­le, auto­sõi­tu­de­le, pik­ni­ku­le jne. Nii on ala­ti mida­gi head võt­ta kui küla­li­sed oota­ma­tult ukse taga või magusai­su teretab. 

Lisaks näe­vad need minu mee­lest liht­salt nii­võrd arm­sad väl­ja, et sobi­tu­vad häs­ti ka pidu­li­ku­ma üri­tu­se snäkivaagnele.


Val­mis­ta­mi­ne:

Sel­leks, et saa­da koo­kos­pii­mast tah­ket osa, on vaja see eel­ne­valt mit­meks tun­niks kül­ma ase­ta­da (hoia soo­vi­ta­valt üle­öö). Sel­les ret­sep­tis kasu­ta vaid peal­mist tahe­ne­nud osa, üle­jää­nud koo­kos­piim kasu­ta ära näi­teks smuu­ti­de sees.
Sega oma­va­hel koo­kos­hel­bed, koo­kos­pii­ma tah­ke osa, sula­ta­tud val­ge šoko­laad, jah­va­ta­tud vanil­je ning pee­neks purus­ta­tud vah­vel. Vor­mi käte vahel 15 võrd­se suu­ru­se­ga pal­li­kest nii, et iga pal­li­kese kes­kele läheb üks koo­ri­tud man­del. Soo­vi kor­ral vee­re­ta pal­li­kesi veel koo­kos­hel­ves­tes või puis­ta pisut hel­beid raffael­lo­de pea­le.
Lase pal­li­kes­tel enne söö­mist mõni tund kül­mas taheneda.

Magu­sat ampsutamist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 100 g koo­kos­hel­beid (+ pisut ekst­ra pal­li­de pea­le raputamiseks) 
 100 g koo­kos­pii­ma tah­ket osa 
 60 g val­get šoko­laa­di (sobib ka vegan variant) 
 15 tk koo­ri­tud mandlit 
 10 g vahvlit 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet 

Direc­tions

1

LIHTSAD ’’RAFFAELLO’’ STIILIS PALLIKESED

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga