MÕNUSAD SKOONID CHEDDARI JA TÜÜMIANIGA

Kogus: 9tk

 300 g täis­te­ra nisu­ja­hu (sobib kasu­ta­da ka mõn­da glu­tee­ni­va­ba jahu­se­gu või kaerajahu) 
 170 g rii­vi­tud ched­da­ri juus­tu + natu­ke pea­le raputamiseks 
 180 ml piima 
 80 g kül­ma võid 
 3 tl kui­va­ta­tud tüümiani 
 3 tl küpsetuspulbrit 
 ½ tl soola 
 Vali­ku­li­ne: 1 muna

Skoo­nid või kaku­ke­sed? Ega ma ausalt­öel­des ei teagi, aga pole­gi vahet, sest mait­se­vad nad igal­ju­hul väga häs­ti ning val­mivad samu­ti lihtsasti.

Kui olen jaga­nud mõn­da nisu­ja­hu sisal­da­vat ret­sep­ti, siis on üsna kin­del, et pea­gi hak­kab küsi­mu­si tule­ma, kas seda glu­tee­ni­va­ba jahu­ga ka saab teha. Nii­siis iga­kord kui mul vähe­gi või­ma­lik, siis kat­se­tan ise ka kohe glu­tee­ni­va­ba ver­sioo­ni, et teaks tei­le vas­tu­seid anda. Kõi­ke mui­du­gi ei jõua paraku. Aga neid skoo­ne sai küll proo­vi­tud nii nisu­ja­hu­ga (nagu neid ka tra­dit­sioo­ni­li­selt tehak­se) kui ka glu­tee­ni­va­ba kae­ra­ja­hu­ga. Ja mõle­mad ver­sioo­nid mait­se­sid ime­häs­ti! Küll aga eri­ne­valt – nisu­ja­hu­ga on tule­mus ehk roh­kem saia­li­sem ning kae­ra­ja­hu­ga tulid sel­li­sed mõnusad kae­ra­sed pätsikesed.

Jul­gus­tan sind kat­se­ta­ma just nen­de jahu­de­ga, mis sul­le kõi­ge pare­mi­ni sobivad.

Ning samu­ti ole loo­min­gu­li­ne lisan­di­te osas – tüü­mia­ni ase­mel võid kasu­ta­da hoo­pis pune, basii­li­kut, til­li, tšil­lit vms. Võid pea­le rapu­ta­da näi­teks see­sa­mi- või tšiiaseemneid.


Val­mis­ta­mi­ne:

Lisa kaus­si jahu, küp­se­tus­pul­ber, sool ja tükel­da­tud külm või. Näpi tai­nas üht­la­seks puruks, see­jä­rel lisa rii­vi­tud juust ja tüü­mian ning sega ker­gelt läbi. Lisa vähe­haa­val juur­de piim ning tööt­le tai­nast kuni hak­kab moo­dus­tu­ma taig­na­pall või tai­nas hak­kab kau­si kül­ge­delt lah­ti tule­ma. Tööt­le tai­nast nii vähe kui või­ma­lik, sest mida rus­ti­kaal­sem, seda pare­mad skoo­nid tule­vad.
Vor­mi tai­nas ca 2,5 cm kõr­gu­seks ning lõi­ka või suru sel­lest kla­asi või vor­mi abil väl­ja ca 6 cm läbi­mõõ­du­ga kettad. Tai­nast on vaja mitu kor­da vor­mi­da. Ase­ta skoo­nid ahju­plaa­di­le ning soo­vi kor­ral pint­sel­da pealt lah­tiklo­pi­tud muna­ga ning puis­ta pea­le veel juus­tu.
Küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 220 kraa­di juu­res ca 15 minu­tit kuni skoo­nid on pealt kuldpruunid.

Nau­di skoo­ne kohe­selt soo­ja­na või hil­jem jahtununa. 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 g täis­te­ra nisu­ja­hu (sobib kasu­ta­da ka mõn­da glu­tee­ni­va­ba jahu­se­gu või kaerajahu) 
 170 g rii­vi­tud ched­da­ri juus­tu + natu­ke pea­le raputamiseks 
 180 ml piima 
 80 g kül­ma võid 
 3 tl kui­va­ta­tud tüümiani 
 3 tl küpsetuspulbrit 
 ½ tl soola 
 Vali­ku­li­ne: 1 muna

Direc­tions

MÕNUSAD SKOONID CHEDDARI JA TÜÜMIANIGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga