VAHEMEREPÄRANE KARTULISALAT AEDUBADE JA PÄIKESEKUIVATATUD TOMATITEGA

Kogus: 3‑le

 800 g kar­tu­leid (vara­jasi ja koorega) 
 250 g värs­keid aedubasid 
  100 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 70 g punast sibulat 
 50 g kappareid 
 20 g peterselli 
 2 spl +2 spl kva­li­teet­set oliiviõli 
 2 spl sidurnimahla 
 2 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

See mõnu­salt krõmp­suv ja värs­ke salat mait­seb ime­häs­ti nii ise­seis­va ker­ge eine­na kui ka lisan­di­na näi­teks kala, liha või gril­li kõr­va­le. Ja nagu sala­ti­te­ga ikka, on need ka väga ker­ges­ti enda mait­se jär­gi kohan­da­ta­vad ja täius­ta­ta­vad. Rik­ka­li­ku­maks tule­mu­seks ning veel­gi toe­ka­maks kõhu­täieks sobib juur­de lisa­da ka fetat või hal­lou­mi juus­tu, olii­ve, avo­kaa­dot, värs­ket kur­ki, vuti­mu­na, kana­fi­leed, kuum­suit­su­õhe, sparg­lit vms.
Salat mait­seb ime­häs­ti nii värs­kelt kui ka järg­misel päe­val töö­le, koo­li või pik­ni­ku­le kaa­sa võt­tes.

Sel­le sala­ti ret­sep­ti­ke val­mis koos­töös Ülla­tav Kree­ta olii­vi­õ­li­de­ga. Kat­se­ta­sin nii Cha­ris­ma kui ka Vee orga­nic õli­sid. Arves­ta­des kui pal­ju lei­dub turul õli­de pet­tusi ning rää­su­nud kau­pa, on kva­li­teet­ne ja värs­ke olii­vi­õli tõe­li­selt kuld­ne aare! Ja et seda kva­li­tee­ti ka tõe­li­selt tähis­ta­da, siis ei vaja­gi see salat kast­meks kui­gi pal­ju muud kui just seda ime­head ja täid­last õli! Seda võid mui­du­gi jul­gelt ka roh­kem lisa­da ning nau­ti­da sala­ti kõr­va­le ka õlis­se kas­te­tud krõ­besaia. Ja nagu sa ilm­selt juba ka tead, siis olii­vi­õli kasu­li­kest oma­dus­test ning laiast kasu­tus­alast (ka nahal, juus­tes jne) võiks samu­ti kir­ju­ta­ma jää­da­gi. Olii­vi­õli on tea­da­tun­tud oma kõr­ge mono­kül­las­tu­ma­ta ras­va­de, antiok­sü­dan­ti­de kui ka E‑vitamiini sisal­duse poo­lest ning sel­le eelis­ta­mi­ne ult­ra­töö­del­dud õli­de­le on kasu­lik väga mit­mel ter­vist toe­ta­val eesmärgil.


Val­mis­ta­mi­ne:

Tükel­da kar­tu­lid suu­pä­ras­teks tük­ki­deks ning jao­ta need ahju­plaa­di­le. Sega kar­tu­lid 2 spl õli, soo­la ja jah­va­ta­tud küüs­lau­gu­ga ning küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 190 kraa­di juu­res ca 30 minu­tit kuni nad on mõnu­salt kuldsed.

Samal ajal val­mis­ta ette üle­jää­nud sala­ti kom­po­nen­did: lõi­ka aedoad suu­pä­ras­teks tük­ki­deks ning blan­šee­ri neid kee­vas vees ca 3 minu­tit. See­jä­rel jahu­ta kül­ma vee all või tõs­ta oad jää­v­et­te. Nõru­ta. Vii­lu­ta sibul, haki peter­sell ning paike­se­kui­va­ta­tud tomatid.

Kui kar­tu­lid val­mis, siis pane nad kaus­si, lisa oad, sibul, peter­sell, toma­tid ja kap­pa­rid. Lisa ka 2 spl olii­vi­õli, sid­ru­ni­mah­la ning mait­se jär­gi soo­la ja pipart. Sega kõik kok­ku, ser­vee­ri ja naudi!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 800 g kar­tu­leid (vara­jasi ja koorega) 
 250 g värs­keid aedubasid 
  100 g päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid 
 70 g punast sibulat 
 50 g kappareid 
 20 g peterselli 
 2 spl +2 spl kva­li­teet­set oliiviõli 
 2 spl sidurnimahla 
 2 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

VAHEMEREPÄRANE KARTULISALAT AEDUBADE JA PÄIKESEKUIVATATUD TOMATITEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga