BUTTERFLY PEA JÄÄTEE HIBISKUSEGA

Kogus: ca 6‑le

 10 g But­terf­ly Pea ehk Sini­se Häbeoa õisikuid 
 10 g Hibiskust 
 1 spl mett, agaa­vi­sii­ru­pit või kookospalmisuhkrut 
 1,5 liit­rit vett
 Jääd
 Ser­vee­ri­miseks sidrunit


But­terf­ly Pea Flower
 ehk ees­ti­keel­selt Sini­ne Häbeu­ba päri­neb Kagu-Aasiast ning on ääre­tult hin­na­tud oma ter­ven­da­va­te oma­dus­te poo­lest üle kogu maa­il­ma, eri­ti just Hii­na ja Ayur­ve­da medit­sii­nis. Tegin ka ise tema­ga tut­vust just Tais, kus müü­di teda pal­ju­des aptee­ki­des.

But­terf­ly Pea on kofeii­ni­va­ba ning üli­malt antiok­sü­dan­ti­de rikas. See maa­gi­li­ne taim soo­dus­tab aju­te­ge­vust ja kes­ken­du­mis­võimet ning võib aida­ta maan­da­da stres­si, äre­vust ja teki­ta­da heaolu­tun­net. Tema häid oma­dusi võiks loet­le­ma jää­da­gi ning suu­re­ma huvi kor­ral leiab sel­le koh­ta ka pal­ju kirjandust. 

Kuna tal on väga taga­si­hoid­lik ja peh­me mait­se, kuid imeilus inten­siiv­ne värv, siis kasu­ta­tak­se teda sage­li ka toi­du­vär­vi­na eri­ne­va­tes rooga­des, küp­se­tis­tes ja jooki­des. Vär­vi puhul on huvi­tav tea­da, et But­terf­ly Pea rea­gee­rib hap­pe­le vär­vi muut­valt. Kui lisa­da tal­le näi­teks vei­di­ke sid­ru­ni­mah­la, hibiskust vms, siis muu­tub toon sini­sest ime­kau­niks lil­laks. Las­tel on väga põnev, kui val­mis­ta­da nei­le esmalt sini­ne limo­naad näi­teks But­ter­ly Pea teest, mün­dist, jääst ning gasee­ri­tud veest ja see­jä­rel til­gu­ta­da juur­de sid­ru­nit või lai­mi nii, et värv hak­kab järk­jär­gult lil­laks muu­tu­ma. Hibisku­se­ga saab tule­mu­seks hoo­pis roo­sa­ka­ma tooni.

Lisaks kül­ma­de­le jooki­de­le toi­mib ta väga mõnu­sas­ti ka soo­ja­des tee­des ja lat­tes, kuhu võib samu­ti lisa­da eri­ne­vaid vürt­se vms. Ka sel­le­sa­ma jää­tee hul­ka võib lisa­da ka näi­teks mün­ti, melis­si ja/või ingverit.

Soo­vi­tan kind­las­ti proo­vi­da ka seda BUTTERFLY PEA JÄÄ-LATTET


Val­mis­ta­mi­ne:

Kuu­mu­ta potis 1,5 liit­rit vett kee­mise­ni, see­jä­rel lüli­ta pliit väl­ja. Lisa hibisku­se ja but­terf­ly pea õied ning mesi. Sega ning jäta kaa­ne alla tõm­ba­ma kuni tee on täie­li­kult jah­tu­nud. Täi­da 1/3 kan­nust jää­ga ning kur­na läbi sõe­la ka tee. Soo­vi kor­ral lisa mõned sid­ru­ni­vii­l­ud, ser­vee­ri kohe­selt ja naudi.

Suvi­sel ajal on eri­ti mõnus kohe suu­rem kan­nu­täis päe­vaks külm­kap­pi val­mis teha.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 10 g But­terf­ly Pea ehk Sini­se Häbeoa õisikuid 
 10 g Hibiskust 
 1 spl mett, agaa­vi­sii­ru­pit või kookospalmisuhkrut 
 1,5 liit­rit vett
 Jääd
 Ser­vee­ri­miseks sidrunit

Direc­tions

BUTTERFLY PEA JÄÄTEE HIBISKUSEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga