VEGAN ’’PANNA COTTA’’ APRIKOOSIPULBRIGA

Kogus: 5‑le

 400 ml kookoskoort 
 400 ml kookospiima 
 1 vanil­je­kaun
 2 spl aprikoosipulbrit 
 2 tl agar-agarit 
 3 spl agaavisiirupit 
 ser­vee­ri­miseks apri­koo­si­pü­reed, värs­keid apri­koo­se, koo­kos­laas­te ja/või pistaatsiapähklipuru

Mui­du­gi võib sel­list ’’pan­na cottat’’ või õige­mi­ni sel­le­laad­set magus­toi­tu val­mis­ta­da mõne muu külm­kui­va­ta­tud pul­briga või lisa­da hoo­pis mõn­da natu­raal­set mar­ja- või puu­vil­ja­pü­reed. Kuna minul oli koos­töö raa­mes vaja paras­ja­gu ret­sept luua just apri­koo­si­pul­briga ja pere ning sõb­rad kiit­sid ret­sep­ti heaks, siis jagan ka siin seda sel­li­selt, nagu ta alg­selt sai.

Kuju­tan ette, et ka kir­sid, vir­si­kud, man­go, sid­run, kohv, kar­de­mon ja muud vürt­sid, vaa­ri­kad või näi­teks pas­sion­vi­li sobiks siia imehästi.

Agar-agar ei ole sugu­gi nii hir­mus kui ta algu­ses tun­dub. Küll aga käi­tu­vad eri­ne­va­te bärn­di­de too­ted mõne­võr­ra eri­ne­valt ning sel­lest sõl­tub ka pan­na cotta kon­sis­tents. Kas tuleb peh­mem ja kreem­jam või roh­kem tar­re­tu­nud. Loe ja arves­ta ka agar-aga­ri paken­dilt dosee­ri­mise soovitust.


Val­mis­ta­mi­ne:

Vala pot­ti koo­kos­piim ja ‑kreem, lisa agaa­vi­sii­rup ning vis­pel­da sis­se ka apri­koo­si­pul­ber. Lõi­ka vanil­je­kaun piku­ti poo­leks ja kraabi noa otsa­ga kogu vanil­je sisu pot­ti. Lisa esial­gu ka koo­red. Kuu­mu­ta segu pea­ae­gu kee­mise­ni ning kuni pulb­ri lahus­tu­mise­ni, see­jä­rel lisa pide­valt vis­pel­da­des ka agar-aga­ri pul­ber. Kuu­mu­ta pide­valt vis­pel­da­des vähe­malt 5 minu­tit, eemal­da vanil­je­kau­nad ning jahu­ta segu toa­tem­pe­ra­tuuri­ni, seda vahe­peal sega­des. See­jä­rel vala segu klaa­si­des­se või väi­ke­s­tes­se kau­si­kes­tes­se ja lase vähe­malt 3 tun­di kül­mas taheneda.

Ser­vee­ri mee­le­pä­ras­te lisanditega.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 400 ml kookoskoort 
 400 ml kookospiima 
 1 vanil­je­kaun
 2 spl aprikoosipulbrit 
 2 tl agar-agarit 
 3 spl agaavisiirupit 
 ser­vee­ri­miseks apri­koo­si­pü­reed, värs­keid apri­koo­se, koo­kos­laas­te ja/või pistaatsiapähklipuru

Direc­tions

1

VEGAN ’’PANNA COTTA’’ APRIKOOSIPULBRIGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga