BUTTERFLY PEA JÄÄ-LATTE

Kogus: 1‑le

 1 tl But­terf­ly Pea ehk Sini­se Häbeoa pulbrit 
 150 ml vett 
 100 ml (taim­set) piima 
 peo­täis jääd
Vali­ku­li­ne:
 1 tl magu­sat koo­ko­se kondenspiima 

But­terf­ly Pea Flower ehk ees­ti­keel­selt Sini­ne Häbeu­ba päri­neb Kagu-Aasiast ning on ääre­tult hin­na­tud oma ter­ven­da­va­te oma­dus­te poo­lest üle kogu maa­il­ma, eri­ti just Hii­na ja Ayur­ve­da medit­sii­nis. Tegin ka ise tema­ga tut­vust just Tais, kus müü­di teda pal­ju­des aptee­ki­des.

But­terf­ly Pea on kofeii­ni­va­ba ning üli­malt antiok­sü­dan­ti­de rikas. See maa­gi­li­ne taim soo­dus­tab aju­te­ge­vust ja kes­ken­du­mis­võimet ning võib aida­ta maan­da­da stres­si, äre­vust ja teki­ta­da heaolu­tun­net. Tema häid oma­dusi võiks loet­le­ma jää­da­gi ning suu­re­ma huvi kor­ral leiab sel­le koh­ta ka pal­ju kirjandust. 

Kuna tal on väga taga­si­hoid­lik ja peh­me mait­se, kuid imeilus inten­siiv­ne värv, siis kasu­ta­tak­se teda sage­li ka toi­du­vär­vi­na eri­ne­va­tes rooga­des, küp­se­tis­tes ja jooki­des. Vär­vi puhul on huvi­tav tea­da, et But­terf­ly Pea rea­gee­rib hap­pe­le vär­vi muut­valt. Kui lisa­da tal­le näi­teks vei­di­ke sid­ru­ni­mah­la, siis muu­tub toon sini­sest ime­kau­niks lil­laks. Las­tel on väga põnev, kui val­mis­ta­da nei­le esmalt sini­ne limo­naad näi­teks But­ter­ly Pea pulb­rist, mün­dist, jääst ning gasee­ri­tud veest ja see­jä­rel til­gu­ta­da juur­de sid­ru­nit või lai­mi nii, et värv hak­kab järk­jär­gult lil­laks muu­tu­ma. Lisa­des näi­teks hibiskust, saab tule­mu­seks hoo­pis roo­sa­ka­ma tooni.

Lisaks kül­ma­de­le jooki­de­le toi­mib ta väga mõnu­sas­ti ka soo­jas lat­tes, kuhu võib samu­ti lisa­da eri­ne­vaid vürt­se vms. Minu isik­lik lem­mik ongi see­sa­ma jää-lat­te ning kodu­ne fuk­sia too­ni limo­naad gasee­ri­tud veest, But­terf­ly Pea pulb­rist ning hibisku­sest. Tais sain ma mit­mes kohas proo­vi­da ka kuu­ma sinist teed hibisku­se, igve­ri ja mee­ga, mis oli samu­ti äär­mi­selt mait­sev ja väärt kodus jär­gi tegemist.


Val­mis­ta­mi­ne:

Lahus­ta oma­va­hel sini­ne pul­ber ja soe vesi. Lisa koo­ko­se kon­dens­piim, sega kor­ra­li­kult ja jahu­ta jook. Pane kla­asi jääd, lisa sini­ne jook ja vala pea­le taim­ne piim. Imet­le vär­vi­de män­gu ja nau­di koheselt.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 tl But­terf­ly Pea ehk Sini­se Häbeoa pulbrit 
 150 ml vett 
 100 ml (taim­set) piima 
 peo­täis jääd
Vali­ku­li­ne:
 1 tl magu­sat koo­ko­se kondenspiima 

Direc­tions

BUTTERFLY PEA JÄÄ-LATTE

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga