SUHKRUVABAD VAARIKA-KOOKOSE PALLIKESED

Kogus: 14 tk

 100 g India pähkleid 
 70 g vaa­ri­kaid (kül­mu­ta­tud) või 20 g vaarikapulbrit 
 70 g täis­te­ra kae­ra­hel­beid (võib kasu­ta­da gluteenivabasid) 
 2 spl koo­kos­hel­beid, soo­vi kor­ral roh­kem ka katteks 
 2 spl sula­ta­tud kookoslõli 
 50 g mah­laseid datleid 
 1/5 tl soola 
 20 ml vett kui kasu­tad mar­ju ja 50 ml vett kui kasu­tad pulbrit

Pane tähe­le, et olen sel­les ret­sep­tis väl­ja too­nud kaks või­ma­lust — kasu­ta­da vaa­ri­kaid mar­ja­de­na või külm­kui­va­ta­tud pulb­ri­na. Olen tei­nud neid mõle­mat ning lau­sa usku­ma­tu, kui eri­nev tuleb tule­mus. Minu jaoks on mõle­mad ime­maits­vad, kuid pul­briga tehes on tule­mus vei­di hapu­kam, kon­sis­tents tih­kem  ja vär­vu­selt roo­sam ning mar­ja­de­ga tehes on tule­mus magu­sam ning vär­vu­selt pruu­ni­kam. Tegin suu­re­ma degus­tat­sioo­ni ka sõp­ra­de seas ning tule­mu­sed olid täp­selt 50:50! 
See­ga soo­vi­tan sul endal proo­vi­da mõle­mat ver­sioo­ni ning vali­da siis enda pere lemmik. 😉

Sel­li­seid pal­li­kesi on hea kas­või las­te­ga koos külm­kap­pi või pike­maks säi­li­ta­miseks sügav­kül­ma ette val­mis meis­ter­da­da ning amp­sa­ta neid vahe­pa­laks, magus­toid­uks, võt­ta kaa­sa töö­le, mat­ka­de­le, auto­sõi­tu­de­le, pik­ni­ku­le jne. Sobivad häs­ti ka peo­laua­le või snäkivaagnale.

Pal­li­kesi saab väga edu­kalt ka šoko­laa­di­ga gla­suu­ri­da ning koo­kos­hel­beid või vaa­ri­ka­tol­mu hoo­pis pea­le puistada.Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt vala pähk­li­te­le kuum vesi ja leo­ta neid 15 minu­tit, see­jä­rel kur­na.  Vaja­du­sel puhas­ta dat­lid kivi­dest ning lisa kõik kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se ning tööt­le kuni pee­ne, üht­la­se ja klee­pu­va mas­si saa­mise­ni. Vaja­du­sel lisa pisut vett. Kee­ru­ta käte vahel taig­nast 14 võrd­se suu­ru­se­ga pal­li­kest ning soo­vi kor­ral kata nad kookoshelvestega.

Pal­li­ke­sed on kõi­ge pare­mad, kui on saa­nud enne söö­mist pisut aega kül­mas seista. 

Magu­sat ampsutamist!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 100 g India pähkleid 
 70 g vaa­ri­kaid (kül­mu­ta­tud) või 20 g vaarikapulbrit 
 70 g täis­te­ra kae­ra­hel­beid (võib kasu­ta­da gluteenivabasid) 
 2 spl koo­kos­hel­beid, soo­vi kor­ral roh­kem ka katteks 
 2 spl sula­ta­tud kookoslõli 
 50 g mah­laseid datleid 
 1/5 tl soola 
 20 ml vett kui kasu­tad mar­ju ja 50 ml vett kui kasu­tad pulbrit

Direc­tions

1

SUHKRUVABAD VAARIKA-KOOKOSE PALLIKESED

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga