ROHELINE SUPER-POPCORN

Kogus: mõnu­salt suur kausitäis 

 200 g maisiterasid 
 40 g võid, gheed või vegan võid 
 3 tl spi­na­ti­pulb­rit (võib kasu­ta­da ka spirulinat) 
 1 tl küüslaugupulbrit 
 mait­se jär­gi soola 
 soo­vi kor­ral ka mait­se­pär­mi või vetikahelbeid


Eri­ne­vad külm­kui­va­ta­tud pulb­rid on suu­re kont­sent­rat­sioo­ni­ga ning võr­ra­tud abi­me­hed, mil­le­ga lisa­da oma toi­tu­de­le kül­lu­ses väär­tust, mait­set ja toit­ai­neid. Ning mui­du­gi ka vär­vi, mis teeb sel­le las­te­le eri­ti lõbu­saks ja atraktiivseks.

Spi­na­ti­pul­ber sisal­dab mär­ki­mis­väär­ses kogu­ses kalt­siu­mit, rauda, mag­nee­siu­mit, kaa­liu­mit, A‑vitamiini, folaa­te, kiud­ai­neid ja K‑vitamiini.

Spi­na­ti võlu­toi­meid ja mõjusid orga­nis­mi­le võiks nime­ta­ma jää­da­gi ning on mil­jon põh­just, miks võiks seda oma toi­tu­de­le juur­de lisa­da. Ning miks mit­te teha ka just popcor­ni ja fil­mi­õh­tuid lõbu­samaks, maits­va­maks ja toitainerikkamaks. 😉Val­mis­ta­mi­ne:
Sula­ta pak­su­põh­ja­li­ses potis või ning lisa mai­si­te­rad. Sega kor­ra­li­kult läbi ning pane kaas pea­le. Kuu­mu­ta tera­sid kesk­misel (või pisut kõr­ge­mal) kuu­mu­sel seni kuni mais hak­kab plak­su­ma. Siis kee­ra kuu­must kõr­ge­maks ning lase popcor­nil seni pai­su­da kuni plak­su­mised jää­vad har­ve­maks ja tasa­seks. Siis lüli­ta kuu­mus väl­ja ning kui plak­su­mi­ne on täie­li­kult lõpp­e­nud, siis eemal­da ka kaas. Mait­ses­ta popcorn spi­na­ti­pulb­ri, küüs­lau­gu­pulb­ri ja soo­la­ga (soo­vi kor­ral ka mait­se­pär­mi või veti­ka­te­ga), kuni see on veel soe, sest nii hak­ka­vad mait­sed pare­mi­ni kül­ge ja samas ei vähe­ne nen­de toiteväärtus.

Mõnu­salt rohe­list krõbistamist!
Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g maisiterasid 
 40 g võid, gheed või vegan võid 
 3 tl spi­na­ti­pulb­rit (võib kasu­ta­da ka spirulinat) 
 1 tl küüslaugupulbrit 
 mait­se jär­gi soola 
 soo­vi kor­ral ka mait­se­pär­mi või vetikahelbeid

Direc­tions

ROHELINE SUPER-POPCORN

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga