KURGISALAT VETIKATEGA

Kogus: ca 2‑le

 250 g värs­ket kurki 
 1 väi­ke tšilli 
 20 g šalottsibulat 
 1 spl mee­le­pä­ra­seid kui­va­ta­tud vetikaid 
 1 tl koo­kospal­mi­suhk­rut või mett 
 3 spl sojakastet 
 3 spl seesamiseemneõli 
 2 spl värs­ke lai­mi mahla 
 5 g värs­ket ingverit 
 1 suu­rem küüslauguküüs

Ilm­selt oled kuul­nud, et mere­ve­ti­kad on tõe­li­ne super­toit ja roh­kemgi veel. Nad sisal­da­vad mul­je­ta­val­da­valt suu­res kogu­ses ini­me­se­le häda­va­ja­lik­ke toit­ai­neid, mineraa­le ja vita­mii­ne. Pea­mised neist on kalt­sium, naat­rium, mag­nee­sium, jood, kaa­lium ja tsink. Lisaks B‑grupi vita­mii­nid, A- ja C‑vitamiinid.

Regu­laar­ne veti­ka­te tar­bi­mi­ne aitab tugev­da­da immuun­sust, paran­da­da see­di­mist, tasa­kaa­lus­ta­da joo­di taset, tõs­ta ener­gia­taset, puhas­ta­da orga­nis­mi ja kõi­ge sel­le läbi mõjub häs­ti ka hor­mo­naal­se­le tasa­kaa­lu­le, vere­rin­ge rikas­ta­mise­le ja pal­ju pal­ju muud.  
(alli­kad: Numa­mi, Centralsun)

Soo­vi­tus:

Kui sa pole varem veti­kaid proo­vi­nud, siis soo­vi­tan anda või­ma­lu­se eri­ne­vat sor­ti veti­ka­te­le, sest minu jaoks näi­teks mait­se­vad kom­bu, nori, waka­me ja dul­se veti­kad täit­sa eri­ne­valt. Mõni on neist inten­siiv­sem, tei­ne jäl­le mahe­dam, soo­la­kam jne. Samu­ti on ole­mas ka eri­ne­va­te veti­ka­te segud, mida on alus­tuseks eri­ti hea proovida.Val­mis­ta­mi­ne:

Sega kau­si põh­jas kok­ku kas­te ehk koo­kospal­mi­suh­kur või mesi, soja­kas­te, õli, lai­mi­mahl, pee­nelt rii­vi­tud ing­ver ja küüs­lauk, pee­nelt haki­tud šalott­si­bul ja tšil­li. Lisa kast­me hul­ka ka vii­lu­ta­tud, tükel­da­tud või tam­bi­tud kur­gid ning veti­kad ja sega kõik läbi. Lase sala­til 10 minu­tit mait­ses­tu­da. Soo­vi kor­ral lisa ser­vee­ri­des ka see­sa­miseem­ne­id ning nau­di oma kuli­naar­set rän­na­kut Aasiasse!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g värs­ket kurki 
 1 väi­ke tšilli 
 20 g šalottsibulat 
 1 spl mee­le­pä­ra­seid kui­va­ta­tud vetikaid 
 1 tl koo­kospal­mi­suhk­rut või mett 
 3 spl sojakastet 
 3 spl seesamiseemneõli 
 2 spl värs­ke lai­mi mahla 
 5 g värs­ket ingverit 
 1 suu­rem küüslauguküüs

Direc­tions

KURGISALAT VETIKATEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga