LÄÄTSE-PEEDI SALAT KITSEJUUSTUKREEMIGA

Kogus: 3‑le

 300 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud läätsesid 
 80 g puhas­ta­tud too­rest pee­ti (soo­vi kor­ral kee­de­tud või röstitud) 
 50 g Kree­ka pähkleid 
 50 g mari­nee­ri­tud sibulat 
 väi­ke peo­täis mahe­da mait­se­ga münti 
 1 spl sidrunimahla 
 pisut olii­vi­õli
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 
Kree­mi jaoks:
 150 g pehmet kitsejuustu 
 50 g lah­jat toorjuustu 
 1 tl mädarõigast

Soo­vi­tu­sed:

Kui kee­dad läät­sed ise, siis soo­vi­tan kasu­ta­da mus­ta­sid ehk Belu­ga läät­se­sid, sest nad säi­li­ta­vad keet­mis­el kenas­ti oma kuju ja teks­tuu­ri. Kuid ole hoo­las, et sa ka neid üle ei kee­daks. Kol­la­sed ja puna­sed läät­sed lähe­vad kee­tes peh­me­maks ja pudrusemaks.

Kon­ser­vee­ri­tud kaun­vil­ju võiks ala­ti kor­ra­li­kult lopu­ta­da, sest nen­de leo­ve­si võib sisal­da­da fütiin­ha­pet. Fütiin­ha­pe on sel­li­ne ühend, mis aitab kaun­vil­ja­del säi­li­ta­da ida­ne­mis­või­me, kuid ini­m­ese kehas toi­mib ta anti­toit­ai­ne­na, mis pär­sib eri­ne­va­te mine­raal­ai­ne­te imen­du­mist ning võib ras­ken­da­da see­di­mist. See on ka tih­ti­pea­le põh­ju­seks, miks arva­tak­se, et kaun­vil­jad põh­jus­ta­vad puhi­tust. Tege­li­kult võib põh­ju­seks olla hoo­pis nen­de kehv loputamine.

Minu sil­mis annab münt selle­le sala­ti­le mõnu­sa ja värs­ke nüan­si, kuid kui sa mün­ti ei fän­na, siis sobib see väga edu­kalt asen­da­da ka mee­le­pä­ras­te võr­se­te või peter­sel­liga.

Minu­le isik­li­kult meel­dib sel­les sala­tis peet too­relt. Eri­ti, kui kasu­ta­da Chioggia (trii­bu­list) või kol­last pee­ti, mis on mait­selt magu­samad. Kui soo­vid, sobib vabalt kasu­ta­da ka kee­de­tud või ahjus rös­ti­tud pee­ti ning kom­bi­nee­ri­da mis­ta­hes eri­ne­vaid pee­di sorte.

Val­mis­ta­mi­ne:

Kee­da või lopu­ta hoo­li­kalt läät­sed ning pane kaus­si. Lisa juur­de pisut olii­vi­õli, sid­ru­ni­mahl, sool, pipar, peo­täis mün­ti või võr­seid, mari­nee­ri­tud sibul ning sega läbi. Vii­lu­ta peet või­ma­li­kult õhu­kes­te vii­lu­de­na ning lisa sala­ti­le ja sega ker­gelt läbi.
Sega tei­ses kau­si­ke­ses oma­va­hel peh­me kit­se­juust, toor­juust ning mäda­rõi­gas üht­la­seks kree­miks. 
Haki Kree­ka pähk­lid pee­ne­maks ning rös­ti neid kuumal pan­nil pide­valt sega­des ca 3–4 minu­tit.
Ser­vee­ri salat koos kree­mi­ga ning puis­ta pea­le rös­ti­tud pähk­lid. 
Mõnu­sat nautimist!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud läätsesid 
 80 g puhas­ta­tud too­rest pee­ti (soo­vi kor­ral kee­de­tud või röstitud) 
 50 g Kree­ka pähkleid 
 50 g mari­nee­ri­tud sibulat 
 väi­ke peo­täis mahe­da mait­se­ga münti 
 1 spl sidrunimahla 
 pisut olii­vi­õli
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 
Kree­mi jaoks:
 150 g pehmet kitsejuustu 
 50 g lah­jat toorjuustu 
 1 tl mädarõigast

Direc­tions

LÄÄTSE-PEEDI SALAT KITSEJUUSTUKREEMIGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga