KEVADINE KARTULISALAT (KARULAUGU)PESTOGA

Sala­tis­se:
 karu­lau­gu pes­to (võid teha mõis­ta­gi ka mõne muu pestoga) 
 kee­de­tud vara­ja­sed kartulid
 spi­nat
 värs­ke kurk
 redis
 kee­de­tud muna (väga häs­ti sobib ka vutimuna) 
 sid­ru­ni­mah­la
 soo­la ja pipart
Pes­tos­se:
 karu­lauk
 basii­lik (võib lisa­da ka leht­kap­sast, spi­na­tit vms) 
 pii­niaseem­ned või mandlid 
 par­me­san
 olii­vi­õli
 mait­se­pärm
 sool

Mul ei jagu sõnu kir­jel­da­maks oma tun­deid karu­lau­gu vas­tu. Sel­le loo­duse juma­lan­na kasu­li­ke väär­tus­te list on tänu­väär­selt pikk, ala­tes orga­nis­mi puhas­ta­va­test oma­dus­test, lõpe­ta­des immuun­suse tugev­da­mi­se­ga. Karu­lauk sisal­dab roh­kes kogu­ses c‑vitamiini ning takis­tab vii­rus­te, para­sii­ti­de ja mik­roo­bi­de levi­kut. Teda ei nime­ta­ta ilmaas­ja­ta loo­duse ravimiks.

Kor­ja karu­lau­ku vas­tu­tus­tund­li­kult ning loo­dust vas­tu hoi­des ja armastades.

Sel­le ret­sep­ti puhul ma täp­seid kogu­seid üld­se ette ei anna­gi. Kuid kuna loo­dus mei­le het­kel nii tänu­väär­selt karu­lau­gu nime­list maa­giat kin­gib, siis jagan ins­pi­rat­sioo­niks ühte meie pere keva­dist lem­mi­k­ut. Kogus­te osas nau­di loo­vust ning usal­da oma intuit­sioo­ni ja meeli.

Mõis­ta­gi mait­seb see salat ime­li­selt ka mõne muu pes­to­ga ning mis­ta­hes ajal.


Val­mis­ta­mi­ne:


Esmalt val­mis­ta pes­to. Sel­leks suris­ta kõik pes­to kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni­ga üht­la­seks pastaks.

Sala­ti jaoks kee­da vara­ja­ne kar­tul ja munad ning jahu­ta. Soo­vi kor­ral koo­ri kar­tul ning tükel­da suu­pä­ras­teks tük­ki­deks. Lisa kaus­si ka pes­to, sool, pipar, sid­ru­ni­mahl, spi­nat, vii­lu­ta­tud redi­sed ja kur­gid ning sega õrnalt kõik läbi. Ser­vee­ri kee­de­tud munaga. 

Nau­di ja võta tänu­lik­ku­se­ga vas­tu kogu see maa­gia, mida loo­dus mei­le kingib.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

Sala­tis­se:
 karu­lau­gu pes­to (võid teha mõis­ta­gi ka mõne muu pestoga) 
 kee­de­tud vara­ja­sed kartulid
 spi­nat
 värs­ke kurk
 redis
 kee­de­tud muna (väga häs­ti sobib ka vutimuna) 
 sid­ru­ni­mah­la
 soo­la ja pipart
Pes­tos­se:
 karu­lauk
 basii­lik (võib lisa­da ka leht­kap­sast, spi­na­tit vms) 
 pii­niaseem­ned või mandlid 
 par­me­san
 olii­vi­õli
 mait­se­pärm
 sool

Direc­tions

KEVADINE KARTULISALAT (KARULAUGU)PESTOGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga