MAASIKAMAGUS MATCHA KOKTEIL

Kogus: 2‑le

 100 g magusaid maasikaid 
 180 ml + 150 ml taim­set piima 
 4–6 tk jääd 
 1 tl vaniljeekstrakti 
 1 tl kva­li­teet­set matc­ha pulbrit

Matc­hat ei pee­ta põh­ju­se­ta super­toid­uks ning tema kasu­lik­ke oma­dusi võiks nime­ta­ma jää­da­gi. Matc­ha sisal­dab roh­kelt A- ja C- vita­mii­ni, antiok­sü­dan­te ning tal on puhas­va­ta­vad ja põle­tik­ku alan­da­vad oma­du­sed. Ta annab sta­biil­set ener­giat ja sti­mu­lee­rib sero­to­nii­ni (ehk rah­va­kee­li õnne­hor­moo­ni) toot­mist, mõju­des see­lä­bi häs­ti ka mälu­le ja keskendumisele. 

Soo­vi­tus:
Pal­jud taim­sed pii­mad lähe­vad hap­pe­ga rea­gee­ri­des tük­ki. Olu­li­ne on kasu­ta­da magusaid, küp­seid maa­si­kaid ning soo­vi­tan vali­da ram­mu­sam, baris­ta­de­le mõel­dud taim­ne piim. Minu isik­lik lem­mik on her­ne­piim ning sobib häs­ti ka soja‑, mand­li- ja kaerapiim.


Val­mis­ta­mi­ne:

Blen­der­da jää, maa­si­kad, 180 ml taim­set jooki ja vanil­je­ekst­rakt ning vala kla­asi. Vahus­ta 150 ml taim­set pii­ma koos matc­ha pul­briga ning vala see samu­ti kok­tei­li hul­ka. Nau­di koheselt.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 100 g magusaid maasikaid 
 180 ml + 150 ml taim­set piima 
 4–6 tk jääd 
 1 tl vaniljeekstrakti 
 1 tl kva­li­teet­set matc­ha pulbrit

Direc­tions

MAASIKAMAGUS MATCHA KOKTEIL

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga