ROOSA BOUNTY

Kogus: 12tk

 150 g kookoshelbeid 
 150 g koo­kos­kree­mi (koo­kos­pii­ma tah­ket osa) 
 40 g agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 2 spl pitaya ehk roo­sa draa­ko­ni­vil­ja pulbrit 
 150 g tume­dat šokolaadi 
 2 spl kookosõli 


Need bountyd on teh­tud roo­sa draa­ko­ni­vil­ja pul­briga ent see osa on tege­li­kult vali­ku­li­ne. Võid pulb­ri osa üld­se ära jät­ta ning teha klas­si­ka­li­sed bountyd või kasu­ta­da mis­ta­hes muud lem­mi­k­ut külm­kui­va­ta­tud pulb­rit. Tee kas­või iga­üks eri mait­se­ga. Põne­vad kat­se­tu­sed on veel näi­teks mustika‑, vaarika‑, mango‑, passioni‑, või jõh­vi­ka­pul­briga. Ole loo­min­gu­li­ne ja leia oma lemmik.

Külm­kui­va­ta­tud pulb­rid on tege­li­kult väga tore­dad tege­lased ning tänu nen­de­le saab muu­ta oma iga­päe­va­sed smuu­tid, jogur­tid, pann­koo­gid, pud­rud ja mis­ta­hes muud toi­dud vär­vi­li­se­maks, maits­va­maks ning toitainerikkamaks.

Pitayat pee­tak­se super­vil­jaks oma kõr­ge antiok­sü­dan­ti­de sisal­duse poo­lest. Lisaks sisal­dab see roo­sa kiud­ai­ne­ri­kas super­vi­li roh­kelt C- ja eri­ne­vaid B‑grupi vita­mii­ne. Eri­ne­vad alli­kad on väl­ja too­nud, et pitaya pul­ber aitab põle­tik­ke lee­ven­da­da, toe­tab nii nah­ka, see­di­mist kui ka immuunsust.


Val­mis­ta­mi­ne:

Sega oma­va­hel koo­kos­hel­bed, koo­kos­kreem, mee­le­pä­ra­ne magus­ta­ja, pitaya pul­ber ning vor­mi käte­ga 12 võrd­se suu­ru­se­ga batoo­ni­kest. Ase­ta ca tun­ni­ke­seks sügavkülma.

Sula­ta šoko­laad koos koo­kos­õliga ning kas­ta batoo­ni­ke­sed šoko­laa­di sis­se ja ase­ta res­ti­le nõr­gu­ma. Soo­vi kor­ral niris­ta bounty­de­le veel tei­ne kiht šoko­laa­di.
Tõs­ta batoo­ni­ke­sed külm­kap­pi ning nau­di magu­sat amp­su mil­lal iga­nes sel­leks isu on. Või kui soo­vid pike­malt säi­li­ta­da, siis pane sügav­kül­ma.
Sel­li­sed bountyd on väga efekt­sed ka näi­teks külalis­te­le pak­ku­miseks või mõne­le pidulauale.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g kookoshelbeid 
 150 g koo­kos­kree­mi (koo­kos­pii­ma tah­ket osa) 
 40 g agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 2 spl pitaya ehk roo­sa draa­ko­ni­vil­ja pulbrit 
 150 g tume­dat šokolaadi 
 2 spl kookosõli 

Direc­tions

ROOSA BOUNTY

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga