GLUTEENIVABAD NACHOD

Kogus: ca 2 ahjuplaaditäit

 250 g kiker­her­ne­ja­hu (soo­vi­tan Amisa jahu) 
 50 ml oliiviõli 
 ca 40–50 ml soo­ja vett 
 4 spl maitsepärmi 
 2 tl küüslaugupulbrit 
 2 tl suit­su­pap­ri­ka pulbrit 
 1 tl soola 
 1 tl jah­va­ta­tud pipart 
 1 tl küpsetuspulbrit

Kiker­her­ne­ja­hu on üli­malt mõnu­saks nisu­ja­hu asen­da­jaks, olles toit­ai­ne­ri­kas ning heaks val­gu, mine­raal­ai­ne­te ja kiud­ai­ne­te alli­kaks. Eri­ne­valt nisu­ja­hust on kiker­her­ne­ja­hu ka mada­la glü­kee­mi­li­se koor­mu­se­ga ning ei mõju­ta tuge­valt veresuhkrut. 

Nen­de ter­vis­li­ke nac­ho­de ins­pi­rat­sioon päri­neb Sarah Brit­to­ni lehelt ning kohanda­sin ja muut­sin ret­sep­ti enda järgi.

Soo­vi­tu­sed:

Kiker­her­ne­ja­hu puhul soo­vi­tan ma kat­se­ta­da mit­meid eri­ne­vaid brän­de, sest minu mee­lest nen­de kva­li­teet on väga eri­nev ja mõju­tab väga­gi toi­du lõpp­tu­le­must. Minu isik­lik lem­mik on Amisa orga­nics kiker­her­ne­ja­hu ja olen seda saa­nud nii neti- kui ökopoodidest.

Kat­se­ta jul­gelt nac­ho mait­se­te­ga ning avas­ta omad lem­mi­k­ud. Pap­ri­ka­pulb­ri ase­mel võib kasu­ta­da ka näi­teks cayenne’i pipart, kar­rit, lai­mi­pi­part, lisa­da suit­su­soo­la jne.


Val­mis­ta­mi­ne:

Sõe­lu (et ei tekiks taig­nas­se tük­ke) kaus­si kiker­her­ne­ja­hu. Lisa kõik üle­jää­nud kom­po­nen­did ning sõt­ku segu üht­la­seks taig­na­pal­liks. Vett lisa algu­ses vähem ning vaja­du­sel suu­ren­da vähe­haa­val kogust. Tai­nas peab suru­des kok­ku hak­ka­ma, kuid liig­selt näts­ke taig­na­ga ei tule nac­hod krõbedad.

Rul­li küp­se­tus­pa­be­ri­te vahel tai­nas või­ma­li­kult õhu­ke­seks, lõi­ka noa­ga taig­nas­se säl­gud nii, et tekik­sid suu­pä­ra­sed kolm­nur­gad (noa­ga algu­ses ühte­pi­di ja siis teist­pi­di, et tekik­sid ca 6 cm x 6 cm ruu­dud ja siis oma­kor­da ruu­du­ke­sed veel poo­leks). Küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 175 kraa­di juu­res 12–15 minu­tit, kuni nac­hod on kenas­ti pruu­ni­kad ja krõbedad.

Lase täie­li­kult jahtuda.

Ser­vee­ri guca­mo­le, juus­tu­di­pi, avo­kaa­do-koriand­ri kast­me või näi­teks oamäär­de­ga.
Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g kiker­her­ne­ja­hu (soo­vi­tan Amisa jahu) 
 50 ml oliiviõli 
 ca 40–50 ml soo­ja vett 
 4 spl maitsepärmi 
 2 tl küüslaugupulbrit 
 2 tl suit­su­pap­ri­ka pulbrit 
 1 tl soola 
 1 tl jah­va­ta­tud pipart 
 1 tl küpsetuspulbrit

Direc­tions

GLUTEENIVABAD NACHOD