KURKUMIKULDNE HOMMIKUPUDER KINOAGA

Kogus: 3‑le 

 80 g mee­le­pä­ra­seid täis­te­ra mit­me­vil­ja­hel­beid (minu­le meel­divad glu­tee­ni­va­bad Amisa helbed) 
 60 g kinoad 
 900 ml taim­set pii­ma (soo­vi­tan hernepiima) 
 2 spl koo­ri­tud kanepiseemneid 
 0,5 tl jah­va­ta­tud kurkumit 
  ¼ tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
 Soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat


Soo­vi­tu­sed ja muud jutud:

Kinoa on üks enim antiok­sü­dan­te sisal­dav toi­du­ai­ne. Lisaks on temas roh­kelt kiud­ai­neid, E‑vitamiini, kalt­siu­mit ja val­ku, sh kõi­ki asen­da­ma­tuid aminohappeid.

Kui klas­si­ka­li­ne puder (eri­ti vee­ga val­mis­ta­tult, suhk­ru ja magu­sa lisan­di nt. moo­si­ga) tõs­tab vere­suhk­rut Amee­ri­ka mäge­de kom­bel, siis sel­li­ne puder kinoaga on vere­suhk­ru­le olu­li­selt lee­bem. Vere­suhk­ru tee­ma­del olen pal­ju rääki­nud eri­ne­va­tes kana­li­tes ning sel­le koh­ta saab ka ise juur­de luge­da. Sel­le pud­ru ret­sept kuju­nes­ki sel­lest, et otsi­sin enda jaoks lahen­dust, mis oleks mait­sev, toit­ai­ne­ri­kas ning vere­suhk­ru­le lee­bem, sest hom­mi­ku­sed vali­kud aval­da­vad olu­list mõju ka kogu ees­ole­va­le päevale.

Ka kur­ku­mist ja sel­le super­või­me­test võiks kir­ju­ta­da kilo­meet­ri­te vii­si. Sel­lel on põle­ti­ku­vas­ta­ne toi­me ning Hii­na ja Ayur­ve­da medit­sii­nis kasu­ta­tak­se kur­ku­mit ka see­deprob­leemi­de ja mak­sa­kah­jus­tus­te kor­ral, valu­vai­gis­ti­na, mestruat­sioo­ni­kram­pi­de lee­ven­da­miseks ja pal­ju muud. Kur­kum sisal­dab ka roh­kelt vita­mii­ne ja toit­ai­neid, pakub kait­set mik­roo­bi­de ja para­sii­di­te eest ning tugev­dab immuun­süs­tee­mi. Kui soo­vid sel­le maa­gili­si toi­meid oma keha jaoks veel­gi roh­kem või­men­da­da, siis lisa hul­ka ka õige pisut jah­va­ta­tud pipart.

Pud­ru sis­se sobivad häs­ti ka tei­sed väärt vürt­sid nagu näi­teks kaneel, kar­de­mon, mus­kaat­päh­kel, nelk, cayen­ne jne. Kat­se­ta jul­gelt ja kasu­ta neid magus­ta­ja­te asemel.

Proo­vi putru sega­mise ase­mel vis­pel­da­da. Tule­mus saab nii­moo­di olu­li­selt kree­mi­sem ja kohevam.


Val­mis­ta­mi­ne:

Aja potis piim kuu­maks. Lisa kinoa ning lase vaik­selt podi­se­da 10 minu­tit. See­jä­rel lisa juur­de ka mit­me­vil­ja­hel­bed, sool ning soo­vi kor­ral mee­le­pä­ra­ne magus­ta­ja ja kee­da veel 6–8 minu­tit, sage­dalt vis­pel­da­des. Vii­maks lisa juur­de vanil­je, kur­kum ja kane­pi­seem­ned. Kee­ra kuu­mus kin­ni ja lase plii­dil kaa­ne all vähe­malt 3 minu­tit seis­ta kuni puder on para­ja kon­sis­tent­si­ga.
Ser­vee­ri mee­le­pä­ras­te lisan­di­te­ga, näi­teks mar­ja­de, puu­vil­ja­de, pähk­li­te, seem­ne­te või tört­su mait­ses­ta­ma­ta jogurtiga.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 80 g mee­le­pä­ra­seid täis­te­ra mit­me­vil­ja­hel­beid (minu­le meel­divad glu­tee­ni­va­bad Amisa helbed) 
 60 g kinoad 
 900 ml taim­set pii­ma (soo­vi­tan hernepiima) 
 2 spl koo­ri­tud kanepiseemneid 
 0,5 tl jah­va­ta­tud kurkumit 
  ¼ tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 ¼ tl soola 
 Soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat

Direc­tions

KURKUMIKULDNE HOMMIKUPUDER KINOAGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga