MANGO SALSA KREVETTIDEGA KRÕBEDAL RIISIPABERIL

Kogus: ca 6–8tk

 3–4 rii­si­pa­be­rit
 250 g suu­ri (sula­ta­tud) kre­ve­ti­sa­ba­sid (võid asen­da­da ka näi­teks kana või tofuga)
 200 g mangot 
 130 g avokaadot 
 50 g paprikat 
 20 g punast sibulat 
 10 g värs­ket tšillit 
 poo­le lai­mi mahl 
 peo­täis koriandrit 
 mait­se jär­gi soola 
 õli praa­di­miseks


Minu käest küsi­tak­se tih­ti, et mida ma soo­vi­tak­sin laua­le pan­na, kui küla­li­sed tule­mas või tahaks mida­gi head snäk­ki­da. See man­go sal­sa krõ­be­dal rii­si­pa­be­ril on kaht­le­ma­ta üks neist soo­vi­tus­test! Mõnu­salt mait­se­kas amps, mis rõõ­mus­tab nii omni­voo­re ning mida saab ker­ge vae­va­ga ka taim­seks muu­ta, asen­da­des kre­ve­tid näi­teks prae­tud ja mait­ses­ta­tud tofu­ga. Ent külalis­te­le ser­vee­ri nii, et sal­sa lisa­vad nad rii­si­pa­be­ri­le ise värs­kelt, sest mui­du muu­tu­vad krõ­be­dad rii­si­pa­be­rid man­go mah­la­susest pehmeks. 

Man­go sal­sa on tege­li­kult ime­li­ne lisand ka näi­teks mõne kana- või kala­roa kõr­va­le, või hoo­pis nuud­li­te, rii­si, tofu, eda­ma­me uba­de või muu toi­du täius­ta­miseks. Ah.. olgem ausad.. see mait­seb ime­li­selt ka liht­salt kau­sist süües! 


Val­mis­ta­mi­ne:

Pat­su­ta sula­ta­tud ja toa­soo­jad kre­ve­ti­sa­bad kui­vaks ning prae neid natu­ke­ses õlis pan­nil kõr­gel kuu­mu­sel ca 3 minu­tit kum­malt­ki poolt kuni kre­ve­tid on küp­sed (ent ära üle küp­se­ta). Mait­ses­ta soo­la­ga ja tõs­ta kõrvale.

Lõi­ka man­go ja avo­kaa­do kuu­bi­kut­seks, lisa pee­neks haki­tud pap­ri­ka, sibul, vii­lu­ta­tud tšil­li ja poo­le lai­mi mahl. Soo­vi kor­ral mait­ses­ta soo­la­ga ning sega läbi.

Vala pan­ni­le õli ca 1 cm jagu. Tõs­ta kuu­ma õli sis­se rii­si­pa­ber ja lase mõne sekun­di jook­sul sel­lel krõ­be­daks ja õhu­li­seks tõm­bu­da. Tõs­ta maja­pi­da­mis­pa­be­ri­le nõr­gu­ma ja kor­da sama ka teis­te rii­si­pa­be­ri­te­ga. Mur­ra krõ­be­dad rii­si­pa­be­rid suu­pä­ras­teks tük­ki­deks, tõs­ta nen­des­se man­go sal­sa, kre­ve­tid ning puis­ta pea­le värs­ket koriand­rit.
Ser­vee­ri kohe­selt ja nau­di seda mõnu­salt värs­ket, mait­se­kat ja krõ­be­dat ampsu! 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 3–4 rii­si­pa­be­rit
 250 g suu­ri (sula­ta­tud) kre­ve­ti­sa­ba­sid (võid asen­da­da ka näi­teks kana või tofuga)
 200 g mangot 
 130 g avokaadot 
 50 g paprikat 
 20 g punast sibulat 
 10 g värs­ket tšillit 
 poo­le lai­mi mahl 
 peo­täis koriandrit 
 mait­se jär­gi soola 
 õli praa­di­miseks

Direc­tions

MANGO SALSA KREVETTIDEGA KRÕBEDAL RIISIPABERIL

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga