LEHTKAPSA KRÕPSUD

Kogus: 1 ahjuplaaditäis 

 150 g leht­kap­sast (ilma var­re osata) 
 0,5 spl oliiviõli 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 1–2 tl tšil­li­hel­beid või jah­va­ta­tud tšillit 
 mait­se jär­gi soola


Leht­kap­sas on ikka tõe­li­ne superstaar. See on suu­re­pä­ra­ne antiok­sü­dan­ti­de, kalt­siu­mi, K‑, A‑, C‑, ja E‑vitamiinide alli­kas, tugev­da­des immuun­süs­tee­mi ja olles abiks väga pal­ju­de eri­ne­va­te hai­gus­te ja prob­leemi­de puhul.

See­ga on need leht­kap­sa tšip­si­kud tõe­li­selt vah­va viis sel­le väär­tu­sest paka­ta­va köö­gi­vil­ja tähis­ta­miseks. Ei ole koh­ta, kuhu need krõp­sud ei sobiks – nii­sa­ma krõ­bis­ta­miseks, snä­ki­vaag­na­le, sün­ni­päe­va­lau­da­de­le, pik­ni­ku­le, auto­sõi­tu­de­le või hoo­pis sup­pi­de, sala­ti­te vms põne­vaks lisandiks. 

Üht­lasi on seda väärt snäk­ki mõnus vas­ta­valt tuju­le mait­ses­ta­da ja teha kas­või iga­päev uus ver­sioon. Kat­se­ta mait­ses­ta­miseks näi­teks mait­se­pär­mi, par­me­s­a­ni, suit­su­soo­la või ‑pipart, ürdi­soo­la, veti­ka­hel­beid, see­sa­miseem­ne­id, suit­su­pap­ri­kat, chi­pot­le või cayenne’i pipart jne jne.


Val­mis­ta­mi­ne:

NB: Täh­tis on see, et leht­kap­sas oleks täies­ti kuiv. See­ga pese ta juba varem ära või kui­va­ta väga korralikult.

Rebi leht­kap­sa lehed var­re kül­jest. (Var­red saad väga edu­kalt ära kasu­ta­da näi­teks sup­pi­de, smuu­ti­de või hau­tis­te sees). Puis­ta leht­kap­sa lehed ahju­plaa­di­le, piser­da pea­le õli, soo­la, jah­va­ta­tud küüs­lau­ku ja tšil­lit. Tee üks kor­ra­lik mas­saaž, pis­ta eel­kuu­mu­ta­tud ahju ning küp­se­ta 140 kraa­di juu­res pöördõ­hu režii­mil ca 7–10 minu­tit, sõl­tu­valt ahju eri­pä­rast. Olu­li­ne on see, et leht­kap­sa lehed ei pruu­nis­tuks (mui­du muu­tu­vad kibe­daks), see­ga hoia sil­ma peal, et kõr­be­ma ei läheks. Lase krõp­su­del täie­li­kult jah­tu­da, sest jah­tu­des muu­tu­vad nad veel­gi krõbedamaks.

Mõnu­sat krõbistamist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g leht­kap­sast (ilma var­re osata) 
 0,5 spl oliiviõli 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 1–2 tl tšil­li­hel­beid või jah­va­ta­tud tšillit 
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

LEHTKAPSA KRÕPSUD

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga