JÕULUSALAT LEHTKAPSAGA

 80 g lehtkapsast 
 80 g feta­juus­tu või vegan alternatiivi 
 20 g rös­ti­tud kõrvitsaseemneid 
 1 õun
 2 spl oliiviõli 
 1 spl vede­lat mett, agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 1 spl õunasiidriäädikat 
 ¼ tl jah­va­ta­tud Tsei­lo­ni kaneeli 
 hel­de kodus gra­naat­õu­na­seem­ne­id, mus­ti­kaid või pohli 
 mait­se jär­gi soola


Tra­dit­sioo­ni­li­ne jõu­lu­toit on nii mõnus! See kan­nab endas huba­sust, emot­sioo­ne ning tea­tud tüü­pi mõnu­sat tur­va­tun­net. Kuid vahel on tõe­li­selt nau­di­tav rikas­ta­da oma lau­da ka mil­le­gi uue­ga. Veel­gi enam, kui see toob kõhu­le ker­ge­ma ole­mise ja tun­de, ent pakub siis­ki kõi­ki neid ime­li­si jõu­lu­lik­ke mait­seid. Et pea­le söö­ki oleks pük­si­nöö­bi ava­mise ja kõhust kin­ni hoid­mise ase­mel jak­su ka pere kõi­ge pise­ma­te­ga kuu­se ümber tant­su lüüa ja män­gi­da. Või liht­salt tun­da end ener­gi­li­selt ja hästi. 

Leht­kap­sas on tõe­li­ne õnnis­tus. See on suu­re­pä­ra­ne antiok­sü­dan­ti­de, kalt­siu­mi, K‑, A‑, C‑, ja E‑vitamiinide alli­kas, tugev­da­des immuun­süs­tee­mi ja olles abiks väga pal­ju­de eri­ne­va­te hai­gus­te ja prob­leemi­de puhul.

Val­mis­ta­mi­ne:

Haki leht­kap­sas kaus­si. Sega kast­meks kok­ku õuna­siid­ri­ää­di­kas, olii­vi­õli, kaneel ja sool ning mas­see­ri see mõnu­sas­ti kap­sa­ga kok­ku. Vii­maks lisa ka feta, vii­lu­ta­tud või tükel­da­tud õun, kõr­vit­sa­seem­ned ja marjad. 

Ser­vee­ri ja nau­di jõu­lu­laual ka värs­ket kõhu­täit. Ja olgem ausad – see salat vää­rib tege­li­kult oma koh­ta laual ikka pal­ju tihe­da­mi­ni kui vaid jõu­lu­de ajal.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 80 g lehtkapsast 
 80 g feta­juus­tu või vegan alternatiivi 
 20 g rös­ti­tud kõrvitsaseemneid 
 1 õun
 2 spl oliiviõli 
 1 spl vede­lat mett, agaa­vi- või vahtrasiirupit 
 1 spl õunasiidriäädikat 
 ¼ tl jah­va­ta­tud Tsei­lo­ni kaneeli 
 hel­de kodus gra­naat­õu­na­seem­ne­id, mus­ti­kaid või pohli 
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

JÕULUSALAT LEHTKAPSAGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga