TAIMNE ”TOORJUUST” MURULAUGUGA

 150 g India pähkleid 
 3–4 tl õunasiidriäädikat 
 2 spl haki­tud muru­lau­ku või muid mee­le­pä­ra­seid ürte
 50 ml vett 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 vali­ku­li­ne: 1 tl maitsepärmi 

India pähk­li kreem on hea alter­na­tiiv toor­juus­tu­le ning sobib häs­ti lak­too­si­ta­lu­ma­tu­se või ‑tund­lik­ku­se puhul.  
Muru­lau­gu ase­mel sobib väga häs­ti kasu­ta­da ka karu­lau­ku, küp­se­ta­tud küüs­lau­ku, basii­li­kut, peter­sel­li, mäda­rõi­gast, til­li või näi­teks päi­ke­se­kui­va­ta­tud tomateid. 

Soo­la­sed kom­po­nen­did võib asen­da­da ka puu­vil­ja­de või mar­ja­de­ga ning nau­ti­da magu­sat mää­ret, mis läheb eri­ti häs­ti pea­le ka las­te­le. Siin­ko­hal tahak­sin innus­ta­da üle vaa­ta­ma las­te­le suu­na­tud šoko­laa­di­mää­re­te ja mar­me­laa­di­de koos­tist ning asen­da­ma need natu­raal­se­te pähklikreemidega. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt pane pähk­lid vähe­malt paa­riks tun­niks (soo­vi­ta­valt siis­ki ööseks) lik­ku. Kui need on hom­mikuks ida­ne­ma läi­nud, siis ära ehma­ta – järe­li­kult on tege­mist väga kva­li­teet­se pähkliga. 

Lopu­ta pähk­lid kor­ra­li­kult ning tööt­le koos vee ja äädi­ka­ga sau­mik­se­ri, blen­de­ri või köö­gi­kom­bai­ni­ga sii­di­seks. Vaja­du­sel lisa vett. Mait­ses­ta soo­la, pip­ra, muru­lau­gu ning soo­vi kor­ral ka mait­se­pärmi­ga. Sega kor­ra­li­kult ja lase enne söö­mist vei­di aega kül­mas seista. 

Eri­ti mõnus ser­vee­ri­da krõ­be­dal lei­val koos suit­su­por­gan­di­ga, mil­le ret­sep­ti leiad SIIT.  

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g India pähkleid 
 3–4 tl õunasiidriäädikat 
 2 spl haki­tud muru­lau­ku või muid mee­le­pä­ra­seid ürte
 50 ml vett 
 mait­se jär­gi soola-pipart 
 vali­ku­li­ne: 1 tl maitsepärmi 

Direc­tions

TAIMNE ”TOORJUUST” MURULAUGUGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga