SOOJENDAV PORGANDIHUMMUS

 3 väik­se­mat porgandit
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 1 purk lopu­ta­tud kon­serv­ki­ker­her­neid (võid kasu­ta­da ka kui­va­ta­tud her­neid ning need eel­ne­valt leota­da ja keeta)
 1 tl tahi­nit ehk seesamipastat
 1 tl igve­ri­pulb­rit või värs­kelt rii­vi­tud ingverit
 1/3 tl vürtsköömneid
 1/3 tl magu­sat suitsupaprikat
 umbes 3 tl sidrunimahla
 mait­se jär­gi chi­pot­le chillipipart 
 mait­se jär­gi soola

Val­mis­ta­mi­ne:

Koo­ri ja tükel­da por­gand, lisa küüs­lau­gu­küü­ned, sega need vei­di­kese soo­la ja oliivõliga ning rös­ti ahjus 200 kraa­di juu­res kuni peh­me­ne­mise­ni ja kuld­se vär­vu­se saa­mise­ni. Vaja­du­sel kee­ra kuu­must vähe­maks.
Kui por­gan­did on peh­med ja jah­tu­nud, siis val­mis­ta hum­mus: lisa köö­gi­kom­bai­ni (võid kasu­ta­da ka sau­mik­se­rit või blen­de­rit) kõik kom­po­nen­did ning pürees­ta meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Kind­las­ti mait­se vahe­peal ning vaja­du­sel lisa miskit.

Ser­vee­ri­des niris­ta pea­le oliiv­li ning lase fan­taa­sial len­na­ta!
Minu­le meel­dib kasu­ta­da ka granaatõuna‑, kõr­vit­sa- ja see­sa­miseem­ne­id,  ning põne­va­ma teks­tuu­ri lisa­miseks rös­ti­tud kiker­her­neid.

Neid saab val­mis­ta­da samal ajal, kui por­gan­did ahjus. Sel­leks kasu­ta osa kon­serv­ki­ker­her­nes­test ning kui­va­ta nad kor­ra­li­kult maja­pi­da­mis­pa­be­ri vahel. Kuu­mu­ta pan­nil oliivõli ning lisa kiker­her­ned. Mait­ses­ta kar­ri või cha­na mas­ala ja soo­la­ga. Rös­ti mõni minut kõr­gel kuu­mu­sel kuni nad muu­tu­vad krõ­be­daks. Ette­vaa­tust: Kiker­her­ned võivad popcor­ni kom­bel prak­su­ma haka­ta. Ohjel­da neid kaa­ne­ga, kuid rös­ti­mise lõpe­ta­des lao­ta kiker­her­ned kind­las­ti hõre­dalt tald­ri­ku­le või maja­pi­da­mis­pa­be­ri­le, et nad ’’hau­du­ma’’ ei hak­kaks ja krõ­be­dust ei kaotaks.

Nõu­an­ne: Rul­li sid­ru­nit köö­gi­laual enne kasu­ta­mist, et pigis­ta­des mahl ker­ge­mi­ni väl­ja tuleks. 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 3 väik­se­mat porgandit
 4–5 küüs­lau­gu­küünt
 1 purk lopu­ta­tud kon­serv­ki­ker­her­neid (võid kasu­ta­da ka kui­va­ta­tud her­neid ning need eel­ne­valt leota­da ja keeta)
 1 tl tahi­nit ehk seesamipastat
 1 tl igve­ri­pulb­rit või värs­kelt rii­vi­tud ingverit
 1/3 tl vürtsköömneid
 1/3 tl magu­sat suitsupaprikat
 umbes 3 tl sidrunimahla
 mait­se jär­gi chi­pot­le chillipipart 
 mait­se jär­gi soola

Direc­tions

SOOJENDAV PORGANDIHUMMUS