ŠOKOLAADISED APELSINI-(KOHVI) PALLIKESED

Kogus: 13–14tk

 150 g mandlijahu 
 75 g peh­meid kui­va­ta­tud aprikoose 
 2 spl toor­ka­kao pulbrit 
 1 spl lahus­tu­vat koh­vi (vali­ku­li­ne)
 poo­le mahe­da apel­si­ni pee­nelt rii­vi­tud koor 
 poo­le apel­si­ni mahl 
 1/5 tl soola 
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
Soo­vi kor­ral glasuurimiseks:
 150 g tume­dat šokolaadi 
 1 spl õli 


Sel­li­seid pal­li­kesi on hea külm­kap­pi või pike­maks säi­li­ta­miseks sügav­kül­ma ette val­mis meis­ter­da­da ning amp­sa­ta neid vahe­pa­laks, magus­toid­uks, võt­ta kaa­sa töö­le, koo­li, mat­ka­de­le, auto­sõi­tu­de­le, pik­ni­ku­le jne. Sobivad üli­häs­ti ka peo­laua­le või snäkivaagnale.

Pidu­lik­kust lisab juur­de gla­suu­ri­mi­ne, mida võid teha nii tume­da või hoo­pis val­ge šoko­laa­di­ga. Kui soo­vid nen­de­ga jõu­lu­lau­da kat­ta, võid lisa­da ka pisut pipar­koo­gi mait­se­se­gu.

Lahus­tu­va koh­vi kasu­ta­mi­ne on vali­ku­li­ne. Pal­li­ke­sed mait­se­vad üli­häs­ti mõle­mil juhul, samas nii koh­vi­ga kui ilma varian­did on täit­sa eri­ne­va tule­mu­se­ga. Koh­vi osas soo­vi­tak­sin ma KOHE brän­di, mis minu mee­lest on kõi­ge kva­li­teet­sem lahus­tuv kohv, mida ma siia­ni leid­nud olen. Kuid mui­du­gi sobib kasu­ta­da ka mõn­da kofeii­ni­va­ba varianti.

Minu hin­na­gul ühte­gi magus­ta­jat pole vaja juur­de lisa­da, sest kui­va­ta­tud apri­koos annab pii­sa­valt magu­sust. Kuid enne pal­li­kes­te vor­mi­mist mait­se ja otsus­ta, mida sinu mee­led eelistavad.


Val­mis­ta­mi­ne:

Vaja­du­sel haki apri­koo­sid väik­se­ma­teks tük­ki­deks. Tööt­le köö­gi­kom­bai­nis kõik kom­po­nen­did üht­la­seks klee­pu­vaks mas­siks ja vee­re­ta nen­dest käte vahel 13–14 võrd­se suu­ru­se­ga pal­li­kest. Kui soo­vid neid gla­suu­ri­da, siis sula­ta tasa­selt šoko­laad ning õli ja kas­ta pal­li­ke­sed üks­haa­val sula­šo­ko­laa­di sis­se ning tõs­ta res­ti­le nõr­gu­ma. Ase­ta pal­li­ke­sed külm­kap­pi tahe­ne­ma vähe­malt paa­riks tun­niks, kuid eri­ti maits­vad on nad siis, kui saa­vad seis­ta üleöö.

Nii mõn­nad!

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 150 g mandlijahu 
 75 g peh­meid kui­va­ta­tud aprikoose 
 2 spl toor­ka­kao pulbrit 
 1 spl lahus­tu­vat koh­vi (vali­ku­li­ne)
 poo­le mahe­da apel­si­ni pee­nelt rii­vi­tud koor 
 poo­le apel­si­ni mahl 
 1/5 tl soola 
 soo­vi kor­ral mee­le­pä­rast magustajat 
Soo­vi kor­ral glasuurimiseks:
 150 g tume­dat šokolaadi 
 1 spl õli 

Direc­tions

1

ŠOKOLAADISED APELSINI-(KOHVI) PALLIKESED

2 Kommentaari

 1. Darja 10. märts 2023 at 16:43

  Tere! Kas saab ase­ta­da aprikoose?

  Vasta
  1. Mia 12. märts 2023 at 15:56

   Tere

   Saab ikka, võib proo­vi­da näi­teks dat­leid või kui­va­ta­tud ploome. 🙂

   Vasta

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga