INDIA PÄHKLI MÄÄRE SIDRUNI JA MÄDARÕIKAGA

Kogus: 300 grammi

 200 g India pähkleid
 1 mahe sid­run (vaja läheb 2 tl sid­runi mah­la ning poo­le sid­runi rii­vi­tud koort)
 3 spl kül­ma vett
 2 tl mädarõigast 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Soo­la­sed pähk­li­kree­mid on heaks alter­na­tiiviks toor­juus­tu­le ning sobivad häs­ti lak­too­si­ta­lu­ma­tu­se või ‑tund­lik­ku­se puhul. 

Mäda­rõi­ka ase­mel võib kasu­ta­da tege­li­kult mis­ta­hes ürte ja vürt­se, toma­teid või muid köö­gi­vil­ju ja mar­ju.
Näi­teks meel­dib mul­le teha India pähk­li­kree­mi sid­runi ja moo­ni­seem­ne­te­ga, mis läheb eri­ti häs­ti ka las­te­le pea­le ning sobib ser­vee­ri­da pann­koo­ki­de kõr­va­le. Või pähk­li­kree­mi kakao ja koh­vi­ga, mil­le ret­sep­ti leiad siit.

Val­mis­ta­mi­ne: 

Esmalt pane pähk­lid vähe­malt paa­riks tun­niks (soo­vi­ta­valt siis­ki ööseks) lik­ku. Kui need on hom­mikuks ida­ne­ma läi­nud, siis ära ehma­ta – järe­li­kult on tege­mist väga kva­li­teet­se pähk­liga.  Lopu­ta pähk­lid ning pürees­ta koos 3 spl vee­ga sau­mik­se­ri või köö­gi­kom­bai­ni­ga sii­di­seks. Vaja­du­sel lisa vei­di vett. See­jä­rel lisa poo­le sid­runi rii­vi­tud koor, 2 tl sid­ru­ni­mah­la, mäda­rõi­gas, sool ja pipar ning blen­der­da vei­di veel. Enne ser­vee­ri­mist lase vei­di aega kül­mas seista. 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g India pähkleid
 1 mahe sid­run (vaja läheb 2 tl sid­runi mah­la ning poo­le sid­runi rii­vi­tud koort)
 3 spl kül­ma vett
 2 tl mädarõigast 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

INDIA PÄHKLI MÄÄRE SIDRUNI JA MÄDARÕIKAGA

1 Kommentaar

  1. Kaspar R. 21. veebr. 2021 at 15:24

    Ideaal­ne toor­juus­tu asen­dus mis viib kee­le alla! Soo­vi­tan kõi­gi­le kes või­lei­va­mää­re­te­ga kimpus 🙂

    Vasta

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga