LILLKAPSA PÜREESUPP JUURSELLERI JA UBADEGA

Kogus: ca 4‑le

 700 g lillkapsast 
 300 g juursellerit 
 240 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud val­geid ube 
 1–1,2 l väga kva­li­teet­set pul­jon­git (vt super­pul­jon­gi retsepti) 
 3 suu­re­mat küüslauguküünt 
 pisut õli või gheed 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 
 ser­vee­ri­miseks mee­le­pä­rast mait­se­ro­he­list või võrsekesi 

Soo­vi­tan kasu­ta­da ise­val­mis­ta­tud pul­jon­git. Super­pul­jon­gi ret­sep­ti leiad siit. Kui väi­ke­s­te kogus­te jaoks tun­dub see liig­ne ette­võt­mi­ne, siis võid mõnel päe­val pul­jon­gi suu­re­mas kogu­ses val­mis kee­ta ning see port­su­de­na sügav­kül­mu­ta­da. Nii saad muga­valt kasu­ta­da mee­le­pä­ra­se koos­ti­se­ga ime­maits­vat pul­jon­git. Pul­jon­gi­kuu­bi­kud sisal­da­vad tih­ti­pea­le suhk­rut, liig­selt soo­la, pär­mi, pal­mi­õli või koguni värvi‑, lõhna‑, ja säi­li­tus­ai­neid, mis ei ole mei­le kui­da­gi vajalikud. 


See püree­supp on ime­hea just sel­li­ses lih­tu­ses. Ent kui soo­vid vas­ta­valt tuju­le natu­ke mait­seid mudi­da, siis minu mee­lest sobib supi lisan­diks super­häs­ti veel mait­se­pärm (annab juus­tuse meki), jah­va­ta­tud mus­kaat­päh­kel, trühv­li­õli, suit­su­pi­par, pisut rii­vi­tud suit­su­juus­tu või lisa­da ser­vee­ri­misel kee­de­tud vuti­mu­ne või näi­teks kuum­suit­su­lõ­he. Nii saad liht­sa­te idee­de abil iga kord just­kui uue supi ja maitseelamuse.


Val­mis­ta­mi­ne:

Lömas­ta noa­sel­ja­ga koo­ri­tud küüs­lau­gud ning kuu­mu­ta neid paar minu­tit poti põh­jas natu­ke­ses õlis või ghees. Lisa juur­de tükel­da­tud juur­sel­ler, lill­kap­sas (kasu­ta ära kõik lill­kap­sa osad) ja soe pul­jong. Kee­da kaa­ne all tasa­selt ca 15 minu­tit (sõl­tu­valt köö­gi­vil­ja­de suu­ru­sest) kuni köö­gi­vil­jad on peh­med. Lisa oad ning kee­da veel 5 minu­tit. Blen­der­da supp sau­mik­seriga üht­la­selt siid­jaks ning mait­ses­ta soo­la ja pip­ra­ga. Soo­vi kor­ral lisa haki­tud peter­sell ja ser­vee­ri kuumalt täp­selt sel­li­se­na või mis­ta­hes mee­le­pä­ras­te lisan­di­te­ga (vaa­ta soo­vi­tusi).
Nii mõnu­salt kosutav!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 700 g lillkapsast 
 300 g juursellerit 
 240 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud val­geid ube 
 1–1,2 l väga kva­li­teet­set pul­jon­git (vt super­pul­jon­gi retsepti) 
 3 suu­re­mat küüslauguküünt 
 pisut õli või gheed 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart 
 ser­vee­ri­miseks mee­le­pä­rast mait­se­ro­he­list või võrsekesi 

Direc­tions

1

LILLKAPSA PÜREESUPP JUURSELLERI JA UBADEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga