KURKUMI TERVISEŠNAPS

Kogus: 1‑le

 100 ml värs­kelt pres­si­tud apelsinimahla 
 1 spl sidrunimahla 
 1 tl jah­va­ta­tud kurkumit 
 1 tl jah­va­ta­tud kaneeli 
 ¼ tl cayenne’i pipart 
 1/5 tl jah­va­ta­tud nelki 
Vali­ku­li­ne:
 1 spl õunaäädikat 


Kur­ku­mist ja sel­le super­või­me­test võiks kir­ju­ta­da kilo­meet­ri­te vii­si. Sel­lel on põle­ti­ku­vas­ta­ne toi­me ning Hii­na ja Ayur­ve­da medit­sii­nis kasu­ta­tak­se kur­ku­mit ka see­deprob­leemi­de ja mak­sa­kah­jus­tus­te kor­ral, valu­vai­gis­ti­na, mestruat­sioo­ni­kram­pi­de lee­ven­da­miseks ja pal­ju muud. Kur­kum sisal­dab ka roh­kelt vita­mii­ne ja toit­ai­neid, pakub kait­set mik­roo­bi­de ja para­sii­di­te eest ning tugev­dab immuun­süs­tee­mi. Kui soo­vid sel­le maa­gili­si toi­meid oma keha jaoks veel­gi roh­kem või­men­da­da, siis lisa hul­ka ka õige pisut jah­va­ta­tud pipart.

Hul­ga­nis­ti kasu­te­gu­reid ja väär­tust lei­dub tege­li­kult kõi­gis ter­vi­se­š­nap­su kom­po­nen­ti­des, see­ga on siin iga­ti koha­ne pit­sid kok­ku lüüa ja öel­da ’’Ter­vi­seks!’’.


Val­mis­ta­mi­ne:

Pane kõik kom­po­nen­did kaa­ne­ga sule­ta­vas­se pude­lis­se või pur­ki. Šei­gi kõik üht­la­seks kok­tei­liks, vala klaa­si­kes­se ja tar­bi kohe­selt. Huhh, kas tun­ned, kui­das ter­vis tuleb!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 100 ml värs­kelt pres­si­tud apelsinimahla 
 1 spl sidrunimahla 
 1 tl jah­va­ta­tud kurkumit 
 1 tl jah­va­ta­tud kaneeli 
 ¼ tl cayenne’i pipart 
 1/5 tl jah­va­ta­tud nelki 
Vali­ku­li­ne:
 1 spl õunaäädikat 

Direc­tions

KURKUMI TERVISEŠNAPS

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga