KODUNE MANDLIVÕI VANILJE JA KANEELIGA

 250 g mandleid 
 2 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 1 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 spl sula­ta­tud kookosõli 
 1/3 tl soola 
Vali­ku­li­ne:
 2 tl jaa­ni­kau­na- ehk kaa­ro­bi­pulb­rit või muud magustajat

Kas oled poest pähk­li­või­sid ostes uudis­ta­nud ka nen­de koostist?

Tih­ti­pea­le on neis­se lisa­tud sün­tee­tili­si magus­ta­ja­id, pal­mi­õli ning eba­va­ja­lik­ke säi­li­tus­ai­neid. Lisaks selle­le, et kodu­selt tehtava pähk­li­või koos­tis on natu­raal­ne, mait­seb see ka kõi­ge pare­mi­ni! Äär­mi­selt põnev on kat­se­ta­da ja män­gi­da iga­su­gus­te mait­se­te­ga – kasu­ta­des kakaod, dat­leid, ploo­me, kar­de­mo­ni jne.
Pähk­li­või­sid on super­mõ­nus kasu­ta­da putru­des, pann­koo­ki­del, smuu­ti­des, eri­ne­va­tes kast­me­tes, küp­se­tis­tes, aasia­pä­ras­tes toi­tu­des, sup­pi­des ja nii­sa­ma­gi lei­va­le määrides.


Val­mis­ta­mi­ne:

Rös­ti mand­leid ahjus 180 kraa­di juu­res ca 12 minu­tit ning lase jah­tu­da. Lisa rös­ti­tud mand­lid koos üle­jää­nud kom­po­nen­ti­de­ga köö­gi­kom­bai­ni või blen­de­ris­se ning tööt­le kuni üht­la­se kreem­ja või saa­mise­ni. Mida kauem töö­del­da, seda roh­kem eral­dub pähk­li­test õli ja kon­sis­tents muu­tub vede­la­maks. Blen­der­da­mise aeg sõl­tub suu­res­ti köö­gi­teh­ni­ka võim­susest ning võibol­la on vaja­lik vahe­peal lusi­ka­ga pähk­li­se­gu kan­nu sein­telt lah­ti aidata.

Pähk­li­võid peaksid õhu­kind­lalt sule­tu­na säi­li­ma ca 1 kuu, kui need nii kaua üld­se söö­ma­ta püsivad.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g mandleid 
 2 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 1 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 spl sula­ta­tud kookosõli 
 1/3 tl soola 
Vali­ku­li­ne:
 2 tl jaa­ni­kau­na- ehk kaa­ro­bi­pulb­rit või muud magustajat

Direc­tions

KODUNE MANDLIVÕI VANILJE JA KANEELIGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga