KANEELIPÄTS PEKAANIPÄHKLITEGA

Kogus: 25cm x 11cm vorm

 300 g täis­te­ra speltajahu 
 200 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 100 ml gasee­ri­tud vett 
 100 ml sula­ta­tud kookosõli 
 50 g kookospalmisuhkrut 
 50 g pekaanipähkleid 
 1 spl õunasiidriäädikat 
 2 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 1 tl soodat 
 1 tl küpsetuspulbrit


Spelta puhul on tege­mist ürg­ni­su­ga, kuid eri­ne­valt tava­li­sest nisu­st ei ole vita­mii­nid ja toit­ai­ned speltas kogu­ne­nud kes­ta alla, vaid on jao­tu­nud tera kõi­ki­des­se kihti­des­se, mis teeb ta võr­rel­des peh­me nisu­ga olu­li­selt toit­ai­ne­väär­tus­li­ku­maks. Ta on valgu‑, ras­va ja mine­raal­ai­ne­te­rik­kam kui tava­ni­su. Seal­juu­res glu­tee­ni sisal­dab ta vähem ning speltas sisal­duv glu­teen ja tärk­lis on võr­rel­des tava­ni­su­ga ker­ge­mi­ni seeduv.

Spelta­ja­hust pät­si­ke on oma teks­tuu­rilt pigem kui­vem, tih­kem ja sar­na­neb roh­kem karas­ki­le või keek­si­le kui saia­li­se­le. Sobib häs­ti ser­vee­ri­da ka koos natu­kese jogur­ti ja õun­te, banaa­ni või marjadega.


Val­mis­ta­mi­ne:


Sega kau­sis jogurt, vesi, suh­kur, vanil­je, kaneel ja sula­ta­tud koo­kos­õli. Lisa juur­de jahu, soo­da, küp­se­tus­pul­ber, äädi­kas ja haki­tud pekaa­ni­pähk­lid ning sega tai­nas üht­la­seks.
Vaja­du­sel voo­der­da keek­si­vorm küp­se­tus­pa­beriga või mää­ri kül­jed koo­kos­õliga, vala segu vor­mi ning küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 180 kraa­di juu­res 40 minu­tit.
Tõs­ta päts ette­vaat­li­kult vor­mist väl­ja jah­tu­ma, val­mis­ta oma­le keek­si kõr­va­le teed või koh­vi ning nau­di oma aeg­laseid mõnu­le­mi­si nen­des magu­sates lõhnades.Kas tead­sid, et… 

Just Cin­na­mo­mum verum’it ehk Tsei­lo­ni kanee­li pee­tak­se tõe­li­seks kanee­liks. Pal­jud müü­gil ole­vast kanee­list on aga val­mis­ta­tud teis­test oda­va­ma­test kanee­li­puu sor­ti­dest ning seda nime­ta­tak­se tege­li­kult kassiaks. 

Tsei­lo­ni kanee­li toot­mis­el kasu­ta­tak­se ainult puu sise­mist õhu­kest koort, mis­tõt­tu sel­lel on hele­dam pruun vär­vus ning õhem ja õrnem teks­tuur. See on aro­maat­se­ma ja mahe­da­ma mait­se­li­se­ga kui kas­sia. Kas­sia puhul kasu­ta­tak­se kogu puu koort, sel­le mait­se on tuge­vam, ta on pui­se teks­tuuriga ja puna­kas­pruuni värvi. 

Kanee­li eeter­lik õli sisal­dab mür­gist kuma­rii­ni, mis võib suur­tes kogus­tes kasu­ta­tu­na kah­jus­ta­da mak­sa ja nee­re. Tsei­lo­ni kanee­li kuma­rii­ni­si­sal­dus on olu­li­selt mada­lam kui kas­sia koor­tel ning see­tõt­tu soo­vi­tan ala­ti eelis­ta­da Tsei­lo­ni kaneeli. 

(Alli­kas: Natio­nal Geog­rap­hic, loo­duse pari­mad ravi­mid 2020, www.toitumistarkus.ee, www.umami.ee)
Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300 g täis­te­ra speltajahu 
 200 g (taim­set) mait­ses­ta­ma­ta jogurtit 
 100 ml gasee­ri­tud vett 
 100 ml sula­ta­tud kookosõli 
 50 g kookospalmisuhkrut 
 50 g pekaanipähkleid 
 1 spl õunasiidriäädikat 
 2 tl Tsei­lo­ni kaneeli 
 1 tl jah­va­ta­tud vaniljet 
 1 tl soodat 
 1 tl küpsetuspulbrit

Direc­tions

KANEELIPÄTS PEKAANIPÄHKLITEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga