MÕNUS HUMMUS SIBULA JA KÖÖMNETEGA

 1 suur kol­la­ne sibul (puhas­ta­tu­na 120 g) 
 300 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kikerherneid 
 1 spl tahinit 
 1 spl värs­ket sidrunimahla 
 ¾ tl vürtsköömneid 
 1 tl köömneid 
 60 ml vett 
 1 spl gheed või võid (sobib ka taim­ne või / õli) 
 mait­se jär­gi suitsusoola

Tasub tea­da, et…

…kon­ser­vee­ri­tud kaun­vil­ju võiks ala­ti kor­ra­li­kult lopu­ta­da, sest nen­de leo­ve­si võib sisal­da­da fütiin­ha­pet. Fütiin­ha­pe on sel­li­ne ühend, mis aitab kaun­vil­ja­del säi­li­ta­da ida­ne­mis­või­me, kuid ini­m­ese kehas toi­mib ta anti­toit­ai­ne­na, mis pär­sib eri­ne­va­te mine­raal­ai­ne­te imen­du­mist ning võib ras­ken­da­da see­di­mist. See on ka tih­ti­pea­le põh­ju­seks, miks arva­tak­se, et kaun­vil­jad põh­jus­ta­vad puhi­tust. Tege­li­kult võib põh­ju­seks olla hoo­pis nen­de kehv lopu­ta­mi­ne.
Fütiin­ha­pet lei­dub ka tera­vil­jas ja pähklites.

Tege­mist on isik­li­kult minu kõi­ge lem­mi­k­u­ma hum­mu­se­ga ja hom­mi­ku­või­ku ala ’’ Mia’s sty­le ’’ koos­neb värs­kest ja tum­mi­sest mus­tast seem­ne­lei­vast, sibu­la hum­mu­sest, võr­se­test ja kõi­ge peal veel prae­tud lõvi­lakk või aus­ter­ser­vi­kud. Usu mind, see kom­bo on täies­ti taevalik.

Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt kuu­mu­ta pan­nil ghees tükel­da­tud sibul, kööm­ned ja vürts­kööm­ned. Prae mõned minu­tid kuni sibul on kenas­ti pruu­nis­tu­nud. Lopu­ta ja kur­na kiker­her­ned ning soo­vi kor­ral eral­da kes­tad (saad kree­mi­se­ma hum­mu­se). Blen­der­da sau­mik­se­ri, blen­de­ri või köö­gi­kom­bai­ni­ga kõik kom­po­nen­did meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Võid teha täit­sa kreem­ja või jät­ta hum­mu­se teks­tuur vei­di teralisem. 

Nau­di!

PS. kui sul­le meel­divad täit­sa sii­di­sed hum­mu­sed, siis lisa kiker­her­nes­te kee­du­v­et­te ka pisut soo­dat ning hil­jem lisa blen­der­da­des vee ase­mel jää­kuu­bi­kud. Need nipid aita­vad saa­vu­ta­da üli­malt kree­mise hummuse. Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 suur kol­la­ne sibul (puhas­ta­tu­na 120 g) 
 300 g eel­ne­valt kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud kikerherneid 
 1 spl tahinit 
 1 spl värs­ket sidrunimahla 
 ¾ tl vürtsköömneid 
 1 tl köömneid 
 60 ml vett 
 1 spl gheed või võid (sobib ka taim­ne või / õli) 
 mait­se jär­gi suitsusoola

Direc­tions

MÕNUS HUMMUS SIBULA JA KÖÖMNETEGA

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga