MAGUSALT MARJANE SMUUTIKAUSS

Kogus: 1 või 2‑le

 100 g kül­mu­ta­tud vaarikaid 
 150 g maasikaid 
 2 väik­se­mat banaani 
 1 spl indiapähklivõid 
 200 ml lah­jat kookospiima 
 ser­vee­ri­miseks koo­kos­laas­te ja muud head


Soo­vi­tu­sed:

Smuu­tit võib kor­ra­ga teha ka roh­kem ning säi­li­ta­da sügav­kül­mas. Segu võib vala­da jää­ti­se­vormi­des­se ning nau­ti­da seda värs­ken­da­vat hõr­gu­tist liht­salt kül­mast võttes.

Kui tahad jät­si­ga maius­ta­da, siis kasu­ta ka banaa­ni ja maa­si­kaid kül­mu­ta­tu­na ning lisa pisut vähem koo­kos­pii­ma. Saad hoo­pis mõnu­salt kree­mise ja ter­vis­li­ku jäätisekausi.

Kui tahad, et smuu­ti oleks kõh­tu täit­vam, siis soo­vi­tan lisa­da ka val­gu­pulb­rit või muud val­gu­al­li­kat. Nii on süsi­ve­si­ku­te imen­du­mi­ne aeg­lasem ning see­lä­bi ka vere­su­hur ning täis­kõ­hu­tun­ne sta­biil­sem. Kui lisa­da juur­de val­gu­pulb­rit, siis suu­ren­da ka vede­li­ku kogust, et kon­sis­tents jääks sama. 


Val­mis­ta­mi­ne:

Smuu­ti­de­ga on väga liht­ne — blen­der­da oma­va­hel kõik kom­po­nen­did sii­di­seks. Vala kaus­si ja ser­vee­ri ekst­ra mar­ja­de, müs­li, koo­kos­laas­tu­de või mis­ta­hes muu lemmikuga. 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 100 g kül­mu­ta­tud vaarikaid 
 150 g maasikaid 
 2 väik­se­mat banaani 
 1 spl indiapähklivõid 
 200 ml lah­jat kookospiima 
 ser­vee­ri­miseks koo­kos­laas­te ja muud head

Direc­tions

MAGUSALT MARJANE SMUUTIKAUSS

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga