VAHEMEREPÄRANE LILLKAPSA-OA SALAT

Kogus: umbes neljale

 1 pisem lill­kap­sas (800g)
 240 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud puna­seid ube 
 1 väik­sem puna­ne sibul 
 0,5 punast paprikat 
 hel­de peo­täis värs­ket peterselli 
Kas­te:
 4 spl oliiviõli 
 3 spl val­ge vei­ni äädikat 
 1 spl sidrunimahla 
 1 tl mett või agaavisiirupit 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart


Soo­vi­tus:

Kon­ser­vee­ri­tud kaun­vil­ju võiks ala­ti kor­ra­li­kult lopu­ta­da, sest nen­de leo­ve­si võib sisal­da­da fütiin­ha­pet. Fütiin­ha­pe on sel­li­ne ühend, mis aitab kaun­vil­ja­del säi­li­ta­da ida­ne­mis­või­me, kuid ini­m­ese kehas toi­mib ta anti­toit­ai­ne­na, mis pär­sib eri­ne­va­te mine­raal­ai­ne­te imen­du­mist ning võib ras­ken­da­da see­di­mist. See on ka tih­ti­pea­le põh­ju­seks, miks arva­tak­se, et kaun­vil­jad põh­jus­ta­vad puhi­tust. Tege­li­kult võib põh­ju­seks olla hoo­pis nen­de kehv loputamine.

Val­mis­ta­mi­ne:

Lõi­ka lill­kap­sas suu­pä­ras­teks tük­ki­deks, kasu­ta­des ära kõik lill­kap­sa osad. Pane pan­ni­le lill­kap­sas, pisut vett, mait­se jär­gi soo­la ning hau­ta kaa­ne all ca 4 minu­tit, kuni lill­kap­sas on pisut peh­me­ne­nud, ent siis­ki poo­lel­di krõmps.
Pane sala­ti­kaus­si jah­tu­nud lill­kap­sas, eel­ne­valt kee­de­tud või lopu­ta­tud kon­ser­vee­ri­tud oad, pee­neks haki­tud pap­ri­ka, õhu­ke­selt vii­lu­ta­tud sibul ning haki­tud petersell.

Pane kõik kast­me kom­po­nen­did väi­ke­ses­se pur­ki, kee­ra kaan kin­ni ja rapu­ta tuge­vas­ti, kuni kas­te on üht­la­selt segu­ne­nud. Vala kas­te sala­ti­le, sega kor­ra­li­kult ning lase kül­mas vähe­malt 15 minu­tit maitsestuda.

Ser­vee­ri lisan­di või ise­seis­va roana. Soo­vi kor­ral lisa sala­ti­le ka Kree­ka pähkleid. Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 pisem lill­kap­sas (800g)
 240 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud puna­seid ube 
 1 väik­sem puna­ne sibul 
 0,5 punast paprikat 
 hel­de peo­täis värs­ket peterselli 
Kas­te:
 4 spl oliiviõli 
 3 spl val­ge vei­ni äädikat 
 1 spl sidrunimahla 
 1 tl mett või agaavisiirupit 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

VAHEMEREPÄRANE LILLKAPSA-OA SALAT