ŠOKOLAADINE BANAANI-METSPÄHKLIVÕI HOMMIKUPUDER

Kogus: 3‑le

 1 küps banaan 
 140 g täis­te­ra kiirkaerahelbeid 
  700 ml (taim­set) piima 
 2 spl sara­puu­pähk­li­võid (soo­vi­tan kodu­teh­tud või Nattyt) 
 20 g tume­dat šokolaadi 
 1/5 tl soola 

Putru­de­ga on vah­va see, et neid saab teha mis­ta­hes ver­sioo­nis (toor­pud­ru­na, küp­se­ta­tu­na, blen­der­da­tu­na jne) ja nei­le saab lisa­da mis­ta­hes lisan­deid ning avas­ta­da see­lä­bi kõik­või­ma­lik­ke mait­seid. Asen­da osa pii­mast kas­või (kofeii­ni­va­ba) koh­vi­ga või lisa hul­ka ka toit­ai­ne­rik­kaid tšiiaseem­ne­id, val­gu­pulb­rit vms. 

Sara­puu­pähk­li­võid soo­vi­tan teha ise, kuid kui sel­leks pole vaja­lik­ku blen­de­rit või köö­gi­kom­bai­ni, siis jäl­gi hoo­le­ga paken­di­telt koos­tist. Pal­jud pähk­li­võid sisal­da­vad lisa­tud ras­va, suhk­rut, soo­la või eba­va­ja­lik­ke e‑aineid. Vali kind­las­ti täies­ti natu­raal­sed too­ted ning minu soo­vi­tu­seks on näi­teks Nat­ty pähk­li­võid. Sel­les ret­sep­tis on hea kasu­ta­da nii tava­list sara­puu­pähk­li­võid kui ka Nat­ty Choco metspähklivõid. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Aja potis piim hetkeks kee­ma. Alan­da kuu­must ning lisa kae­ra­hel­bed, sool ning soo­vi kor­ral ka vei­di magus­ta­jat. Kee­da tasa­selt, pide­valt sega­des 5 minu­tit. Sega hul­ka kahv­liga purus­ta­tud banaan, mets­pähk­li­või ja tume šoko­laad. Tõs­ta puder plii­dilt ning lase kaa­ne all järel­val­mi­da 2 minu­tit. Võta aeg maha ning nau­di oma mõnu­sat putru ja hommikut. Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 küps banaan 
 140 g täis­te­ra kiirkaerahelbeid 
  700 ml (taim­set) piima 
 2 spl sara­puu­pähk­li­võid (soo­vi­tan kodu­teh­tud või Nattyt) 
 20 g tume­dat šokolaadi 
 1/5 tl soola 

Direc­tions

ŠOKOLAADINE BANAANI-METSPÄHKLIVÕI HOMMIKUPUDER