SINISELT TROOPILINE SMUUTIKAUSS

Kogus: 2–3le

 1 banaan
 150 g kül­mu­ta­tud ananassi 
 200 g kül­mu­ta­tud mangot 
 500 ml kül­ma kookosvett 
 1 tl sinist spi­ru­li­na või But­terf­ly Pea pulbrit 
 ser­vee­ri­miseks mee­le­pä­ra­seid vil­ju, koo­kos­hel­beid, gra­no­lat, pähk­leid, seem­ne­id vms.

Soo­vi­tus:

Kasu­ta­des võim­sa­mat tüü­pi blen­de­rit ning lisa­des vähem koo­kos­vett, saab val­mis­ta­da pak­se­ma kon­sis­tent­si­ga ter­vis­li­ku jää­ti­se.
Smuu­tit võib kor­ra­ga teha ka roh­kem ning säi­li­ta­da sügav­kül­mas. Segu võib vala­da jää­ti­se­vormi­des­se ning nau­ti­da seda värs­ken­da­vat hõr­gu­tist liht­salt kül­mast võttes.

Val­mis­ta­mi­ne:

Smuu­ti­kau­si val­mis­ta­mi­ne on liht­sa­mast liht­saim — blen­der­da oma­va­hel kõik smuu­ti kom­po­nen­did ning ser­vee­ri koos mee­le­pä­ras­te vil­ja­de, pähk­li­te või krõ­be­da müs­liga. Söö kohe­selt või süga­kül­mu­ta ja nau­di jäätisena.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 1 banaan
 150 g kül­mu­ta­tud ananassi 
 200 g kül­mu­ta­tud mangot 
 500 ml kül­ma kookosvett 
 1 tl sinist spi­ru­li­na või But­terf­ly Pea pulbrit 
 ser­vee­ri­miseks mee­le­pä­ra­seid vil­ju, koo­kos­hel­beid, gra­no­lat, pähk­leid, seem­ne­id vms.

Direc­tions

SINISELT TROOPILINE SMUUTIKAUSS