SEEMNE NÄKILEIVAD (GV)

Kogus: suur ahjuplaaditäis 

 100 g kõrvitsaseemneid 
 100 g päevalilleseemneid 
 50 g tšiiaseemneid 
 40 g koo­ri­ma­ta kanepiseemneid 
 40 g jah­va­ta­tud linaseemneid 
 350 ml kuu­ma vett 
 Soo­vi kor­ral soo­la ja/või muid lisandeid

Neid kiud­ai­ne­test paka­ta­vaid glu­tee­ni­va­bu ter­vis­lik­ke seem­ne­lei­va­ke­si on üli­malt liht­ne val­mis­ta­da ning samu­ti kohan­da­da ker­ge vae­va­ga täp­selt enda tuju ja mait­se jär­gi. Segus­se võib lisa­da mis­ta­hes mee­le­pä­ra­seid mait­seid, näi­teks küüslaugu‑, sibu­la- või pap­ri­ka­pulb­rit, tšil­li­hel­beid, kööm­neid, ros­ma­rii­ni, basii­li­kut, veti­kaid vms. Minu isik­lik lem­mik kom­bi­nat­sioon on kui­va­ta­tud toma­ti­tü­kid, küüs­lauk, basii­lik ja mere­soo­la helbed.


Val­mis­ta­mi­ne:

Sega kõik näki­leiva kom­po­nen­did kau­sis kok­ku ning lase segul 30 minu­tit pak­se­ne­da. Jao­ta segu küp­se­tus­pa­beriga kae­tud ahju­plaa­di­le mak­si­maal­selt 3–4 mm pak­su­selt. Küp­se­ta eel­kuu­mu­na­tud ahjus pöördõ­hu režii­mil 150 kraa­di juu­res ca 60 minu­tit kuni näki­leivad on ker­gelt kuld­sed. Lõpu­poo­le hoia lei­va­kes­tel silm peal, et kõr­be­ma ei läheks, sest ahjud on eri­ne­vad. Kui soo­vid näki­leiba­dest võrd­sed ruu­dud saa­da, siis lõi­ka poo­le küp­se­mise pealt noa­ga taig­nas­se lõi­ked. Ahjust võt­tes tõs­ta lei­va­ke­sed kohe jahu­tus­res­ti­le ning lase neil täie­li­kult jah­tu­da. Vii­maks mur­ra lei­va­ke­sed vaba käe­ga või vas­ta­valt nen­des­se teh­tud lõi­ge­te järgi.

Mõnu­sat krõ­bis­ta­mist!

Ps. Blo­gist leiad hul­ga­nis­ti ka eri­ne­va­te mää­re­te, dip­pi­de ja lei­va­ka­te­te ideid. 😉


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 100 g kõrvitsaseemneid 
 100 g päevalilleseemneid 
 50 g tšiiaseemneid 
 40 g koo­ri­ma­ta kanepiseemneid 
 40 g jah­va­ta­tud linaseemneid 
 350 ml kuu­ma vett 
 Soo­vi kor­ral soo­la ja/või muid lisandeid

Direc­tions

SEEMNE NÄKILEIVAD (GV)

1 Kommentaar

  1. Ljubov Veski 4. märts 2023 at 12:11

    Need on super head!

    Vasta

Jäta kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga