PISTAATSIAPESTO

 150 g koo­ri­tud pistaatsiapähkleid 
 20 g värs­ket basiilikut 
 1 suu­rem küüslauguküüs 
 2 spl maitsepärmi 
 70 ml kva­li­teet­set oliiviõli 
 2 spl sidrunimahla 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

See pis­taat­siapes­to mait­seb minu mee­lest veel­gi pare­mi­ni kui tra­dit­sioo­ni­li­ne variant. Sobib ime­li­selt snä­ki- ja juus­tu­vaag­na­te­le ning kasu­ta­miseks krõ­be­dal lei­val või saial, näki­lei­va­kes­tel, sala­ti­k­ast­me­na, rös­ti­tud köö­gi­vil­ja­del, bur­ge­ri­tes, pas­ta­des, kat­teks tofu­le, liha­le või kala­le, jne jne.

Õli ase­mel võib kasu­ta­da ka kuu­ma vett (aeg­la­selt niris­ta­des) – nii saad üli­mõ­nu­sa ja maits­va pähk­li­määr­de, mis on kon­sis­tent­silt peh­mem ja ühtlasem.


Val­mis­ta­mi­ne:

Koo­ri küüs­lauk ning soo­vi kor­ral rös­ti ker­gelt pan­nil, nii on küüs­lau­gu mait­se mahe­dam ja suit­su­sem. Pee­nes­ta kõik kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­deriga meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Pes­to võib jät­ta tera­li­seks või töö­del­da täit­sa üht­la­seks.

Säi­li­ta pestot külm­ka­pis 1–2 näda­lat ning kata see pealt õli­ki­hi­ga, et hal­li­tust ei tekiks.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 150 g koo­ri­tud pistaatsiapähkleid 
 20 g värs­ket basiilikut 
 1 suu­rem küüslauguküüs 
 2 spl maitsepärmi 
 70 ml kva­li­teet­set oliiviõli 
 2 spl sidrunimahla 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

PISTAATSIAPESTO