KÜÜSLAUGUNE JUUSTUMÄÄRE

 200 g rii­vi­tud juustu 
 230 g Kree­ka jogurtit 
 1,5 spl kuh­ja­ga värs­ket til­li, pee­neks hakituna 
 8–10 küp­se­ta­tud küüs­lau­gu küünt 
 ¾ tl mahe­dat sinepit 
 mait­se jär­gi soo­la, soo­vi­tan suitsusoola 
 õli

Soo­vi­tu­sed:
Tava­li­selt on sel­li­ne juus­tu­mää­re teh­tud majo­nee­si­ga ja see­tõt­tu era­kord­selt ram­mus. Soo­vi­tan just sel­list varian­ti jogur­ti­ga, mis on samu­ti ime­mait­sev, kuid majo­nee­si­ga võr­rel­des siis­ki olu­li­selt lahjem. 

Ma tean, et küüs­lau­ku­de küp­se­ta­mi­ne tun­dub esma­pil­gul paras ette­võt­mi­ne, kuid usal­da mind — see on kogu mait­se ja ret­sep­ti võti. Lisa­kin­gi­tu­se­na veel ime­li­ne aroom köö­gis!
Küp­se­ta­tud küüs­lauk on teks­tuu­rilt nagu pas­ta, mait­seb peh­melt ning mõnu­salt suit­su­selt.
Soo­vi­tan küüs­lau­kusid küp­se­ta­da kohe roh­kem, sest neid on hea pas­ta­na külm­ka­pis säi­li­ta­da ja mää­ri­da otse lei­va­le, sega­da koos ürti­de­ga või sis­se ja kasu­ta­da mis­ta­hes soo­la­se toi­du ja sala­ti­k­ast­me sees.

Kui sa siis­ki min­gil põh­ju­sel ei saa küüs­lau­ku küp­se­ta­da, siis enne rii­vi­mist kuu­mu­ta küüs­lau­gu­küü­si vähe­ses õlis mõni minut pan­nil. Ära jäta palun küp­se­ta­mise etap­pi vahe­le ega kasu­ta too­rest varian­ti.

Val­mis­ta­mi­ne:

Lõi­ka koo­ri­ma­ta küüs­lau­ku­del peal­mi­ne ’’kaa­ne­ke’’ maha, niris­ta pea­le pisut õli ning mäs­si nad foo­liu­mis­se. Võid foo­liu­mi ja küüs­lau­ku­de vahe­le pan­na ka küp­se­tus­pa­be­rit, et kaits­ta foo­liu­mi osa­kes­te sat­tu­mist toi­du sis­se. Küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 200 kraa­di juu­res 45min — tun­ni­ke, kuni küüs­lau­gud on täies­ti peh­med ning lase jah­tu­da.
Sega oma­va­hel rii­vi­tud juust, jogurt, sinep, sool ning pee­neks haki­tud till. Pigis­ta hul­ka ka küüs­lau­gu­küün­te kreem­jas sisu ning sega kõik üht­la­seks. Lase määr­del külm­ka­pis pisut aega mait­ses­tu­da.

Sel­li­ne mää­re sobib nii näki­leiba­de­le kui ka dipi­na köö­gi­vil­ja­de kõr­va­le, eri­ne­va­te toi­tu­de (muna, kala, liha, kar­tu­li, bataa­di, pap­ri­ka­te, sibu­la vms) täi­diseks või kat­teks ning minu täie­lik lem­mik – kuu­mad ning suusu­la­vad juus­tu­määr­de ja suu­re toma­ti­vii­l­u­ga ahjus teh­tud leivakesed. 

Juus­tu­määr­de selt­siks sobivad ime­häs­ti ka need seem­ne-näki­lei­va­ke­sed. Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g rii­vi­tud juustu 
 230 g Kree­ka jogurtit 
 1,5 spl kuh­ja­ga värs­ket til­li, pee­neks hakituna 
 8–10 küp­se­ta­tud küüs­lau­gu küünt 
 ¾ tl mahe­dat sinepit 
 mait­se jär­gi soo­la, soo­vi­tan suitsusoola 
 õli

Direc­tions

KÜÜSLAUGUNE JUUSTUMÄÄRE