KLASSIKALISELT LIHTNE JA SUVINE KURGI-REDISE SALAT

Kogus: lisan­di­na ca 2–3‑le

 200 g värs­ket kurki 
 50 g redist 
 150 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogur­tit, Sky­ri või taim­set alternatiivi 
 15 g värs­ket tilli 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 1 spl pee­nelt rii­vi­tud mahe­da sid­runi koort 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart


Soo­vi­tu­sed:

Armas­ta­tud klas­si­ku­te­ga on ikka tun­ne, et mis sel­lest ret­sep­tist ikka haka­ta kir­ja pane­ma, kui kõik on sel­le­ga igal juhul tut­ta­vad. No tões­ti ei tea keda­gi, kes näi­teks kar­tu­li­sa­la­tit kas­või kor­ra aas­tas ei val­mis­taks, hehe.
Ome­ti­gi sel­gub, et iga kok­ka­ja teeb ikka ja ala­ti mida­gi oma­moo­di ja see ongi nii­võrd põnev.vKa sel­le sala­ti puhul on tege­mist täie­li­ku suve klas­si­ka­ga, kuid just sid­ru­ni­koor annab minu mee­lest sel­le õige ja mõnu­salt särt­sa­ka meki juur­de. Vahel on tuju lisa­da ka mäda­rõi­gast või pisut sine­pit. Igal juhul ma soo­vi­tan proovida. 

Isik­li­kult eelis­tan kasu­ta­da hapu­koo­re ja majo­nee­si­de ase­mel jogur­teid, mis on vähem ram­musad ja kõhu­le ker­ge­mad, kuid mõis­ta­gi sobib sala­tis­se ka eest­las­te poolt pala­valt armas­ta­tud hapukoor.


Val­mis­ta­mi­ne:

Vii­liu­ta kur­gid ja redi­sed, haki juur­de värs­ke till ning rii­vi sid­ru­ni­koor. Sega juur­de ka küüs­lauk ja jogurt ning mait­ses­ta soo­la ja pip­ra­ga. Lase 10–15 min külm­ka­pis mait­ses­tu­da ja ser­vee­ri oma mõnu­salt suvi­se roa kõrvale.Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 200 g värs­ket kurki 
 50 g redist 
 150 g mait­ses­ta­ma­ta Kree­ka jogur­tit, Sky­ri või taim­set alternatiivi 
 15 g värs­ket tilli 
 1 tl jah­va­ta­tud küüslauku 
 1 spl pee­nelt rii­vi­tud mahe­da sid­runi koort 
 mait­se jär­gi soo­la ja pipart

Direc­tions

KLASSIKALISELT LIHTNE JA SUVINE KURGI-REDISE SALAT