KIKERHERNE ”OMLETT”

Kogus: 1‑le

Tai­nas:
 45 g kiker­her­ne jahu 
 100 ml vett 
 1 spl pee­nelt haki­tud värs­ket tilli 
 1/3 tl küpsetuspulbrit 
 1/3 tl mus­ta soola 
 1 tl kuh­ja­ga maitsepärmi 
 ¼ tl kurkumit 
 mait­se jär­gi pipart 
 1 spl õli praadimiseks 
Täi­dis:
 1 pisi­ke sibul 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 120 g seeni 
 50 g spinatit 
 40 g juus­tu, sobib ka vegan variant 
 1/3 tl suitsusoola 
 1 spl õli praadiliseks

On ta siis nüüd omlett või glu­tee­ni­va­ba pann­kook? Ta võib olla just see, mida soo­vid. Ise­ära­li­ku muna mait­se annab must sool, täp­se­malt sel­les sisal­du­vad mine­raal­ai­ned ja vää­vel. Kui sa kasu­tad seda ret­sep­ti pann­koo­ki­de jaoks, siis võid kasu­ta­da mis­ta­hes muud soo­la.

Panen kir­ja ka oma lem­mi­ku täi­dise ver­sioo­ni, kuid täi­diseks sobib mis­ta­hes muu variant. Kat­se­ta jul­gelt ning avas­ta, kui pal­ju on eri­ne­vaid vah­vaid või­ma­lu­si! Mul­le meel­dib lisan­di­test veel rohe­li­sed her­ned, spar­gel, pap­ri­ka, värs­ke salat, võr­sed, olii­vid, suvi­kõr­vits jms. Vahel on hea ka liht­salt lisa­da juba taig­na sis­se prae­tud sibu­lat ja veti­kaid ning täi­dist pole vajagi.

Soo­vi­tus:

Üldi­selt ma oma ret­sep­ti­des konk­reet­seid brän­de ei soo­vi­ta, sest ini­mes­tel on ikka omad lem­mi­k­ud ning ena­mas­ti kasu­ta­tak­se seda, mida on koha­li­kus poes saa­da. Ning kui pole just konk­reet­se brän­di too­det, siis ega ret­sept ei pea sel­le­pä­rast tege­ma­ta jää­ma. Kül­la­ga kiker­her­ne jahu puhul soo­vi­tan ma küll anda või­ma­lu­si mit­me­le eri­ne­va­le varian­di­le, sest minu mee­lest nen­de kva­li­teet on väga eri­nev ja mõju­tab väga­gi lõpp­tu­le­must. Minu isik­lik lem­mik on Amisa orga­nics kiker­her­ne­ja­hu ja olen seda saa­nud nii neti­poo­di­dest kui biomarketist.

Val­mis­ta­mi­ne:

Kui sul on kaks pan­ni, siis saad taig­na ja täi­dise teha kenas­ti ühel ajal ja omlett val­mib kii­re­mi­ni. Kuna minul on üks pann, siis kir­ju­tan juhi­se vas­ta­valt selle­le.
Esmalt tee täi­dis. Sel­leks pruu­nis­ta pan­nil õlis paar minu­tit pee­neks haki­tud küüs­lauk ja sek­to­ri­teks lõi­ga­tud sibul. Lisa vii­lu­ta­tud see­ned, suit­su­sool, pipar ja prae veel ca 4 minu­tit, kuni see­ned on läbi küp­se­nud. Lisa spi­nat ja kuu­mu­ta pide­valt sega­des veel pisut kuni spi­nat on ker­gelt närt­si­ta­tud. Tõs­ta täi­dise sisu hetkeks kõr­va­le.

Taig­na val­mis­ta­miseks vis­pel­da kahv­liga oma­va­hel kõik taig­na kom­po­nen­did üht­la­seks, väl­ja­arva­tud õli. Soo­jen­da pan­nil õli ning vala segu pan­ni­le. Kuu­mus võiks olla vei­di üle kesk­mise. Küp­se­ta ca 7 minu­tit kuni omlett on kenas­ti ümber kee­ra­tav ja kuld­ne. Kee­ra omlett rin­gi ja lisa ühe­le poole­le juust ning eel­ne­valt val­mis­ta­tud täi­dis. Küp­se­ta veel pisut kuni juust on sula­nud ja tõs­ta tei­ne pool omle­tist pea­le.
Ser­vee­ri kuumalt!

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

Tai­nas:
 45 g kiker­her­ne jahu 
 100 ml vett 
 1 spl pee­nelt haki­tud värs­ket tilli 
 1/3 tl küpsetuspulbrit 
 1/3 tl mus­ta soola 
 1 tl kuh­ja­ga maitsepärmi 
 ¼ tl kurkumit 
 mait­se jär­gi pipart 
 1 spl õli praadimiseks 
Täi­dis:
 1 pisi­ke sibul 
 1 küüs­lau­gu­küüs
 120 g seeni 
 50 g spinatit 
 40 g juus­tu, sobib ka vegan variant 
 1/3 tl suitsusoola 
 1 spl õli praadiliseks

Direc­tions

KIKERHERNE ”OMLETT”