JÕULUPIRNID EHK PUNASES VEINIS POŠEERITUD PIRNID

Kogus: 5 tk

 5 kõve­mat pirni 
 750 ml pool­ma­gu­sat punast veini 
 3 täht­a­nii­si
 7 kar­de­mo­ni­kup­pu
 3 kanee­li­koort
 5 nel­gi­te­ra
 1/4 mahe­dat apelsini 
 3 cm jupp ingverit 
 2 spl koo­kospal­mi suhk­rut (roh­kem, kui soo­vid ka sii­ru­pit teha)

Olen need mõnusad pir­nid nime­ta­nud küll jõu­lu­pir­ni­deks, kuid tege­li­kult sobib neid teha ajast ole­ne­ma­ta. Pea­le­gi on nad lii­ga head ja ker­ges­ti val­mis­ta­ta­vad, et nei­le vaid kor­ra aas­tas tähe­le­pa­nu anda. 

Val­mis­ta­mi­ne:

Koo­ri pir­nid ja pane pot­ti. Vala pea­le vein ning vaja­du­sel vett nii pal­ju, et pir­nid olek­sid vede­li­ku­ga kae­tud. Purus­ta uhm­ris või noa­sel­ja­ga kar­de­mo­ni­ku­pud ning lisa koos kõi­ki­de teis­te vürt­si­de ja suhk­ru­ga pir­ni­de­le. Pigis­ta hul­ka vee­ran­di apel­si­ni mahl ning lisa ka apel­si­ni­koor pot­ti.
Aja pir­nid kor­ra kee­ma, alan­da kuu­must ning see­jä­rel kee­da neid tasa­selt kaa­ne all ca 25 minu­tit, kuni pir­nid on kahv­liga kat­su­des peh­med.
Soo­vi kor­ral tõs­ta pir­nid väl­ja, kur­na vürt­sid, lisa suh­kur ning kee­da vede­li­kust pak­sem sii­rup, mida pir­ni­de­le ser­vee­ri­misel valada.

Pir­nid mait­se­vad häs­ti nii kuumalt kui kül­malt ja sobivad ser­vee­ri­da ise­seis­valt, vanil­je­jää­ti­se, ‑kree­mi või ‑kohu­pii­ma­pas­ta­ga.

Pir­ni­de juur­de sobib ime­li­selt ka val­ge šoko­laa­di kreem, mil­le ret­sep­ti leiad SIIT. 

Mait­se­kaid pühi!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 5 kõve­mat pirni 
 750 ml pool­ma­gu­sat punast veini 
 3 täht­a­nii­si
 7 kar­de­mo­ni­kup­pu
 3 kanee­li­koort
 5 nel­gi­te­ra
 1/4 mahe­dat apelsini 
 3 cm jupp ingverit 
 2 spl koo­kospal­mi suhk­rut (roh­kem, kui soo­vid ka sii­ru­pit teha)

Direc­tions

JÕULUPIRNID EHK PUNASES VEINIS POŠEERITUD PIRNID