BASIILIKU-SPINATI PESTO

 50 g basiilikut 
 50 g spinatit 
 50 g seedermänniseemneid 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni (sobib ka taim­ne alternatiiv)
 90 ml oliiviõli 
 1 suu­rem küüslauguküüs 
  1 spl sidrunimahla 
 mait­se jär­gi soola 
 soo­vi kor­ral pipart

Soo­vi­tu­sed:
Lisaks selle­le, et kasu­ta­da pestot pas­tas (ret­sept siin), rös­ti­tud köö­gi­vil­ja­del, või­ku­del, sala­ti­k­ast­me­na jne, on väga hea teda sega­da näi­teks või­ga ja pan­na jää­kuu­bi­ku­vormi­ga sügav­kül­ma. Hil­jem on väga mugav kasu­ta­da neid eri­ne­va­tes kuu­ma­des toi­tu­des, andes toi­du­le täies­ti ime­li­se mait­se!
Võib kasu­ta­da ka liht­salt ürdi­või tege­misel või lisa­da toor­juus­tu või taim­se pähk­li­määr­de hul­ka.  

Säi­li­ta­misel vaa­ta, et pes­to oleks pealt kae­tud õliga ning sul­ge õhu­kind­lalt. Peal­mi­ne õli­kiht ei lase pes­tol nii kii­relt hal­li­ta­ma min­na.

Spi­na­ti ase­mel sobib vabalt kasu­ta­da ka karu­lau­ku, leht­kap­sast, por­gan­di­peal­seid vms.

Val­mis­ta­mi­ne: 
Rös­ti see­der­män­ni­seem­ned kui­val pan­nil kuld­seks. Pane kõik kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni ning tööt­le kuni meel­di­va kon­sis­tent­si saa­mise­ni. Võid jät­ta roh­kem tüki­li­seks või blen­der­da­da täit­sa kreem­jaks.
Nau­di, mil­li­ne võlu pei­tub lihtsuses. 


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 50 g basiilikut 
 50 g spinatit 
 50 g seedermänniseemneid 
 50 g rii­vi­tud par­me­s­a­ni (sobib ka taim­ne alternatiiv)
 90 ml oliiviõli 
 1 suu­rem küüslauguküüs 
  1 spl sidrunimahla 
 mait­se jär­gi soola 
 soo­vi kor­ral pipart

Direc­tions

BASIILIKU-SPINATI PESTO