AHJUPIRNID SINIHALLITUSJUUSTU KAISUS

 3 pool­küp­set pirni 
 100 g sinihallitusjuustu 
 30 g pekaanipähkleid 
 1 spl vede­lat mett 
 ser­vee­ri­miseks värs­ket tüümiani

Tõe­li­selt ker­ges­ti val­mis­ta­tav toit, mis sobib nii pidu­laua­le kui ka nii­sa­ma söö­miseks. Minu­le meel­dib ser­vee­ri­da pir­ne rohe­li­sel sala­ti­pad­jal, kus on ruko­la, värs­ke kurk, avo­kaa­do, sid­ru­ni­mahl ja vei­di­ke trühvliõli.

Pir­ni­de sisu ära vis­ka ära. Kui sa neid kohe süüa ei taha, siis võid need pan­na sügav­kül­ma või teha püreeks ja kasu­ta­da sel­les toor­pud­ru ret­sep­tis.

Val­mis­ta­mi­ne:

Lõi­ka pir­nid poo­leks ja õõnes­ta lusi­ka­ga nen­de kes­kele augu­ke­sed juus­tu jaoks. Küp­se­ta neid eel­soo­jen­da­tud ahjus 190 kraa­di juu­res 15 minu­tit. See­jä­rel võta väl­ja ning jao­ta nen­de vahel kogu juust. Niris­ta pea­le mesi ja pee­neks haki­tud pekaa­ni­pähk­lid ning küp­se­ta ahjus veel 10 minu­tit.
Ser­vee­ri värs­ke tüümianiga.

 

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 3 pool­küp­set pirni 
 100 g sinihallitusjuustu 
 30 g pekaanipähkleid 
 1 spl vede­lat mett 
 ser­vee­ri­miseks värs­ket tüümiani

Direc­tions

AHJUPIRNID SINIHALLITUSJUUSTU KAISUS