TROOPILINE PUDING KIREVILJA JA ANANASSIGA

Kogus on kahele-kolmele

 300ml ras­vast koo­kos­pii­ma või koort
 1/3 värs­ket magu­sat ananassi
 3 küp­set kirevilja
 4–5 spl chia seem­ne­id (kui koo­kos­piim on vedelam, siis kasu­ta 5spl, kui pak­sem, siis pii­sab 4spl)

Val­mis­ta­mi­ne:

Blen­der­da koo­kos­piim ja ana­nass kreem­jaks. Lisa lusi­ka­ga kire­vil­ja sisu ja chia seem­ned ning sega kor­ra­li­kult. (Kui sul­le kire­vil­ja seem­ned ei meel­di, siis võid lisa­da vil­ja­li­ha enne blen­der­da­mist). Lase pudin­gil üle­öö või vähe­malt 4h külm­ka­pis pak­se­ne­da.

Ser­vee­ri näi­teks värs­ke ana­nas­si ja koo­ko­se või krõ­be­da­te kookoslaastudega.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 300ml ras­vast koo­kos­pii­ma või koort
 1/3 värs­ket magu­sat ananassi
 3 küp­set kirevilja
 4–5 spl chia seem­ne­id (kui koo­kos­piim on vedelam, siis kasu­ta 5spl, kui pak­sem, siis pii­sab 4spl)

Direc­tions

TROOPILINE PUDING KIREVILJA JA ANANASSIGA