PAD THAI

Kogus: 3–4le

 180 g riisinuudleid 
 200 g tofut (sobib ka mait­ses­ta­tud variant, nt küüslauguga) 
 130 g suhkruherneid 
 60 g porgandit 
 2 pun­ti rohe­list sibulat 
 5 küüs­lau­gu­küünt
 1 puna­ne tšil­li­kaun (tšil­li kogus otsus­ta enda mait­se järgi) 
 2 cm pik­ku­ne jupp ingverit 
 2 muna (vegan varian­di puhul jäta see liht­salt ära) 
 50 g rös­ti­tud maapähkleid 
 peo­täis värs­ket koriandrit 
 5 spl sojakastet 
 1,5 spl tama­rin­di pastat 
 3 spl seesamiseemneõli 
 2 tl kookospalmisuhkrut 
 1 spl maapähklivõid 
 ser­vee­ri­miseks laimi

Soo­vi­tu­sed:

Pad Thai on küll vist sel­li­ne toit, mida iga­üks on tei­nud või vähe­malt söö­nud. Ja ret­sep­te leiab mee­le­tult mee­le­tult pal­ju ning see­tõt­tu ongi see roog nii mõnus, et kasu­ta­des kord ühte­sid ja kord tei­si köö­gi­vil­ju, saad just­kui kogu­aeg uue roa.

Jagan sul­le enda isik­lik­ku lem­mi­k­ut just sel­li­se­na, nagu seda kõi­ge tihe­da­mi­ni teen, kuid sa võid seda enda jär­gi kohan­da­da. Val­gu­al­li­kaks võid vali­da kas tofu, kana või kre­ve­tid ning mait­ses­ta­da see enda soo­vi jär­gi. Köö­gi­vil­ja­dest meel­dib mul­le veel kasu­ta­da idusid, brokko­lit, pap­ri­kat, see­ni, pak­soid, hii­na kap­sast või rohe­li­si ube.

Väga soo­vi­tan kasu­ta­da just tama­rin­di pas­tat, kuid kui sa seda tões­ti ei leia või soe­ta­da ei taha, siis saad sel­le asen­da­da lai­mi­mah­la­ga.

Soo­vi­tan sul tšil­lit enne kasu­ta­mist maits­ta, et sa teaksid, kui vürt­si­kaks oma toit teha.

Või­ma­lu­sel kasu­ta wok-panni!

PS. See­sa­miseem­ne­õli annab aasia­pä­ras­te­le toi­tu­de­le väga mõnu­sa mait­se. Seal­juu­res aga arves­ta, et sel­le suit­se­mis­punkt on ca 180 kraa­di juu­res ning see­tõt­tu ei tohiks tema­ga praa­di­da ega wok­ki­da lii­ga kõr­ge­tel temperatuuridel.


Val­mis­ta­mi­ne:  

Esmalt val­mis­ta tofu. Pres­si maja­pi­da­mis­pa­be­rit kasu­ta­des tofust üle­liig­ne vesi väl­ja. Lõi­ka tofust kuu­bi­kud ning mait­ses­ta oma soo­vi jär­gi (mul­le meel­dib kasu­ta­da liht­salt soo­la ja küüs­lau­gu­pulb­rit). Prae neid 1 spl see­sa­miseem­ne­õlis kuni kõik kül­jed on kuld­sed ja krõ­be­dad. Tõs­ta kõr­va­le.
See­jä­rel val­mis­ta juhen­di jär­gi nuud­lid. Mina teen neid liht­salt nii, et panen nad kaus­si, valan pea­le kee­va vee ja panen kaa­ne pea­le. Mõne minu­ti järel on nad peh­med ja val­mis. Kur­na ja lopu­ta üle kül­ma vee­ga, et nad kok­ku ei kleepuks.

See­jä­rel val­mis­ta kas­te. Sel­le jaoks sega kor­ra­li­kult kok­ku soja­kas­te, tama­rin­di pas­ta, suh­kur ja maapählivõi.

Nüüd kuu­mu­ta pan­nil õli ja lisa sin­na pee­neks haki­tud küüs­lauk, tšil­li ja ing­ver ning prae 2 minu­tit. Lisa suhk­ru­her­ned ja jäme­dalt rii­vi­tud või ribas­ta­tud por­gand ning prae veel 2 minu­tit. Nüüd teki­ta pan­ni kes­kele vaba ’’pesa’’ ja löö sin­na munad ning hak­ka rahu­li­kult sega­ma, et muna jääks tüki­li­ne, kuid mit­te täit­sa pudi. See­jä­rel lisa nuud­lid ja kas­te ning woki kõik kenas­ti kok­ku. Vii­maks lisa tofu­kuu­bi­kud, haki­tud sibul ja korian­der ning sega uues­ti ker­gelt läbi.

Ser­vee­ri purus­ta­tud rös­ti­tud maa­pähk­li­te ja laimiviiluga.

Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui tagik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 180 g riisinuudleid 
 200 g tofut (sobib ka mait­ses­ta­tud variant, nt küüslauguga) 
 130 g suhkruherneid 
 60 g porgandit 
 2 pun­ti rohe­list sibulat 
 5 küüs­lau­gu­küünt
 1 puna­ne tšil­li­kaun (tšil­li kogus otsus­ta enda mait­se järgi) 
 2 cm pik­ku­ne jupp ingverit 
 2 muna (vegan varian­di puhul jäta see liht­salt ära) 
 50 g rös­ti­tud maapähkleid 
 peo­täis värs­ket koriandrit 
 5 spl sojakastet 
 1,5 spl tama­rin­di pastat 
 3 spl seesamiseemneõli 
 2 tl kookospalmisuhkrut 
 1 spl maapähklivõid 
 ser­vee­ri­miseks laimi

Direc­tions

PAD THAI