OA-BROWNIE KÜPSIKUD

Kogus: 12 tk

 250 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud puna­seid ube 
 125 g kivi­de­ta datleid 
 70 g kaerajahu 
 3 spl toor­ka­kao pulbrit 
 30 g mandlivõid 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 ¼ tl soola 
 1–2 spl šoko­laa­di­nöö­pe või ‑tük­ke

Mida kõi­ke uba­dest ka teha ei saaks!?
Uba­dest küp­si­sed võivad kõla­da esial­gu pisut kum­ma­li­selt, kuid usu mind – need on väga väärt proo­vi­mist ning nen­dest võivad saa­da nii sinu kui las­te uued lem­mi­k­ud. Mõnu­salt peh­med, šoko­laa­di­selt tum­mised, just paras­ja­gu mure­dad, toit­vad ning tänu­väär­selt tervislikud.

Kaun­vil­jad on suu­re­pä­ra­sed kiud­ai­ne­te ja taim­se val­gu alli­kad, olles mõnu­salt kõh­tu täit­vad. Ole­ne­valt lii­gist, sisal­da­vad kaun­vil­jad ca 6–10 g val­ku 100 g koh­ta. Uba­de kõr­ge toi­te­väär­tus pee­gel­dub ka ing­li­se­keel­ses väl­jen­dis ’’full of beans’’, mis tähendab ela­vat ja rõõm­sat ole­kut. (alli­kas: The Vita­mins & Mine­rals Bib­le, 2017)

Val­mis­ta­mi­ne:
Vala dat­li­te­le kuum vesi ning leo­ta 15 minu­tit, see­jä­rel kur­na. Vaja­du­sel lopu­ta oad ning tööt­le köö­gi­kom­bai­ni või sau­mik­seriga kõik kom­po­nen­did (va šoko­laa­di­nöö­bid) üht­la­seks seguks. Sega juur­de ka šoko­laa­di­nöö­bid ning vor­mi taig­nast 12 küp­sist.
Küp­se­ta eel­soo­jen­da­tud ahjus 180 kraa­di juu­res ca 20 minu­tit, kuni küp­si­kud hak­ka­vad pealt pra­gu­ne­ma. Jahu­ta täie­li­kult ja vai­mus­tu kaun­vil­ja­de maagiast.


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g kee­de­tud või kon­ser­vee­ri­tud puna­seid ube 
 125 g kivi­de­ta datleid 
 70 g kaerajahu 
 3 spl toor­ka­kao pulbrit 
 30 g mandlivõid 
 1 tl küpsetuspulbrit 
 ¼ tl soola 
 1–2 spl šoko­laa­di­nöö­pe või ‑tük­ke

Direc­tions

OA-BROWNIE KÜPSIKUD