NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM

 200 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 100 g peh­meid datleid 
 80 g tume­dat šokolaadi 
 ¼ tl soola 
 50 ml koo­kos­õli või kuu­ma vett

Soo­vi­tu­sed:

Osa pähk­li­test võib asen­da­da ka avo­kaa­do­ga, et tule­mus oleks veel­gi kreem­jam ja toit­ai­ne­rik­kam, kuid arves­ta, et siis säi­lib kreem vähem aega. 

Kui päris koo­ri­tud sara­puu­pähk­leid pole saa­da ning nen­de ümber on veel pruun kes­ta­ke, siis saad sel­le eemal­da­da pärast rös­ti­mist ja jah­tu­mist nii, et hõõ­rud pähk­leid räti­ku vahel ning kes­tad pude­ne­vad ära. Ei ole ka hul­lu, kui need osa­li­selt kül­ge jäävad.

Ole mait­se­te­ga loov ning vas­ta­valt soo­vi­le sobib hul­ka lisa­da ka kanee­li, kar­de­mo­ni, koh­vi, apel­si­ni­koort või ‑õli, cayen­ne pipart, tšil­lit vms.


Val­mis­ta­mi­ne:

Rös­ti pähk­leid ahjus 180 kraa­di juu­res 10 minu­tit, kuni nad on kenas­ti kuld­sed. Võid neid vabalt ka pan­nil rös­ti­da, olu­li­ne, et pähk­lid lii­ga pruu­niks ega kõr­be­ma ei läheks. 

Vaja­du­sel eemal­da dat­li­telt kivid ja vala nei­le kuum vesi ning leo­ta 10–15 minu­tit, see­jä­rel kur­na.
Tööt­le blen­de­ri või köö­gi­kom­bai­ni abil pähk­leid seni, kuni moo­dus­tub üht­la­ne pähk­li­või. Sõl­tu­valt masi­na võim­susest võib see aega võt­ta küm­me­kond minu­tit. Mida kauem blen­der­da­da, seda vedelam segu. Lisa pähk­li­või hul­ka ka sula­ta­tud šoko­laad, sool ning peh­med dat­lid ning tööt­le uues­ti üht­la­seks.
Kui soo­vid kree­mi­se­mat ja vede­la­ma kon­sis­tent­si­ga mää­ret, siis lisa tööt­le­mise ajal vaik­selt ka 50 ml koo­kos­õli või kuu­ma vett.

Nau­di krõ­be­dal lei­val või saial (eri­ti hea koos banaa­ni­vii­l­u­de, vii­gi­mar­ja­de, maa­si­ka­te või vaa­ri­ka­te­ga), pann­koo­ki­del, küp­sis­tel, putru­del, mar­ja­de dipi­na või söö kas­või otse purgist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

2

Ing­re­dients

 200 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 100 g peh­meid datleid 
 80 g tume­dat šokolaadi 
 ¼ tl soola 
 50 ml koo­kos­õli või kuu­ma vett

Direc­tions

1

2

NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM