NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM

Kogus: mõnu­salt suur, ca 600 ml purk 

 250 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 120 g kui­va­ta­tud kivi­de­ta dat­leid (soo­vi­tan Rimi juicy datleid) 
 150 ml dat­li­te leovedelikku 
 30 g toorkakaod 
 1 tl vanil­je­pas­tat või natu­raal­set ‑pulb­rit
 pisut soo­la
Vali­ku­li­ne:
 70 g tume­dat šokolaadi

Soo­vi­tu­sed:

Osa pähk­li­test võib asen­da­da ka avo­kaa­do­ga, et tule­mus oleks veel­gi kreem­jam ja toit­ai­ne­rik­kam, kuid arves­ta, et siis säi­lib kreem vähem aega. 

Kui päris koo­ri­tud sara­puu­pähk­leid pole saa­da ning nen­de ümber on veel pruun kes­ta­ke, siis saad sel­le eemal­da­da pärast rös­ti­mist ja jah­tu­mist nii, et hõõ­rud pähk­leid räti­ku vahel ning kes­tad pude­ne­vad ära. Ei ole ka hul­lu, kui need osa­li­selt kül­ge jäävad.

Kui eelis­tad tum­mi­se­mat ja šoko­laa­di­se­mat varian­ti, siis lisaks kakaole võid lisa­da ka sula­ta­tud tume­dat šokolaadi.

Ole mait­se­te­ga loov ning vas­ta­valt soo­vi­le sobib hul­ka lisa­da ka kanee­li, kar­de­mo­ni, koh­vi, apel­si­ni­koort või ‑õli, cayen­ne pipart, tšil­lit vms.

Val­mis­ta­mi­ne:

Esmalt pane dat­lid tun­ni­ke­seks kuu­ma vet­te ligu­ne­ma.
Rös­ti pähk­lid ahjus 180 kraa­di juu­res 10 minu­tit, võid neid vabalt ka pan­nil rös­ti­da. Olu­li­ne, et pähk­lid lii­ga pruu­niks ega kõr­be­ma ei läheks. Kui kasu­tad šoko­laa­di, siis sula­ta see vesivannil.

See­jä­rel tööt­le kõik kom­po­nen­did köö­gi­kom­bai­ni või blen­deriga kreem­jaks ja sii­di­seks. Vaja­du­sel võid lisa­da veel pisut dat­li­te leo­ve­de­lik­ku, kuid arves­ta, et segu läheb edasi blen­der­da­des aina vedelamaks.

Nau­di krõ­be­dal lei­val või saial (eri­ti hea koos banaa­ni­vii­l­u­de, vii­gi­mar­ja­de, maa­si­ka­te või vaa­ri­ka­te­ga), pann­koo­ki­del, küp­sis­tel, putru­del või söö kas­või otse purgist!Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

Ing­re­dients

 250 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 120 g kui­va­ta­tud kivi­de­ta dat­leid (soo­vi­tan Rimi juicy datleid) 
 150 ml dat­li­te leovedelikku 
 30 g toorkakaod 
 1 tl vanil­je­pas­tat või natu­raal­set ‑pulb­rit
 pisut soo­la
Vali­ku­li­ne:
 70 g tume­dat šokolaadi

Direc­tions

NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM