NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM

 200 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 100 g tume­dat šokolaadi 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet
 ¼ tl soola 

Soo­vi­tu­sed:

Kui päris koo­ri­tud sara­puu­pähk­leid pole saa­da ning nen­de ümber on veel pruun kes­ta­ke, siis saad sel­le eemal­da­da pärast rös­ti­mist ja jah­tu­mist nii, et hõõ­rud pähk­leid räti­ku vahel ning kes­tad pude­ne­vad ära. Ei ole ka hul­lu, kui need osa­li­selt kül­ge jäävad.

Kui soo­vid mait­se­te­ga loov olla, siis võib lisa­da ka kanee­li, kar­de­mo­ni, tšil­lit, cayenne’i pipart või toi­te­väär­tu­se suu­ren­da­miseks hoo­pis reis­hit, cha­gat või muud see­ne­ekst­rak­ti.
Ter­vis­likeks magus­ta­ja­teks sobivad häs­ti dat­lid (leo­ta neid eel­ne­valt kuu­mas vees 15 minu­tit) või hoo­pis jaa­ni­kau­na ehk kaa­ro­bi­pul­ber. Need anna­vad nii magu­sust kui ka mõnu­salt kara­mel­list mekki.


Val­mis­ta­mi­ne:

Rös­ti pähk­leid ahjus 180 kraa­di juu­res 10–12 minu­tit, kuni nad on kenas­ti kuldsed.

Tööt­le blen­de­ri või köö­gi­kom­bai­ni abil pähk­leid seni, kuni eral­dub õli ja moo­dus­tub üht­la­ne pähk­li­või. Sõl­tu­valt masi­na võim­susest võib see aega võt­ta küm­me­kond minu­tit. Mida kauem tööt­led, seda vede­la­maks läheb kon­sis­tents. Lisa pähk­li­või hul­ka ka sula­ta­tud šoko­laad, sool ning vanil­je ja tööt­le uues­ti ühtlaseks.

Pähk­li­kree­mi kon­sis­tents muu­tub tahe­ne­des tum­mi­se­maks ja kreemisemaks.

Nau­di krõ­be­dal saial (eri­ti hea koos banaa­ni­vii­l­u­de, vii­gi­mar­ja­de, maa­si­ka­te või vaa­ri­ka­te­ga), pann­koo­ki­del, vahv­li­tel, putru­del, mar­ja­de dipi­na või söö kas­või otse purgist!


Kui sa kat­se­tad mõn­da minu ret­sep­ti­dest, siis mind teeks väga rõõm­saks kui mär­gik­sid #mias­pi­ra­tion või lisak­sid oma pos­ti­tu­se­le @miaspiration 

1

Ing­re­dients

 200 g koo­ri­tud sarapuupähkleid 
 100 g tume­dat šokolaadi 
 1/3 tl jah­va­ta­tud vaniljet
 ¼ tl soola 

Direc­tions

1

NAGU NUTELLA, AGA VEEL PAREM